TR: Dış Ticaret Rakamları, Mayıs 17

advertisement
30.06.2017 11:10
TR: Dış Ticaret Rakamları, Mayıs 17
Sayı: 217
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak açıklanan geçici dış ticaret verilerine
göre Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 artarak 13 milyar 616
milyon dolar, ithalat ise yüzde 21.7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 43.3 artarak 7 milyar 307
milyon dolar oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracat aylık bazda yüzde 0.2 azalırken,
ithalat ise yüzde 9 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veride ihracat yıllık
bazda yüzde 9.6, ithalat ise yüzde 21 artış gösterdi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Yatırım Hizmetleri Grubu
Strateji Yönetmeni
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
30.06.2017 11:10
İhracatın İthalatı Karşılama Oranları
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının aynı döneminde yüzde 70 ve 2016 yılının Aralık
ayında yüzde 69 seviyelerinde bulunurken, güncel veri döneminde yüzde 65 seviyesinde
gerçekleşti. Verinin 6 aylık ortalaması ise bir önceki ay yüzde 74 seviyesinde bulunurken, veri
döneminde yüzde 72 düzeyinde gerçekleşerek hafif aşağı yönde değişim gösterdi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
85%
105%
95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
75%
65%
55%
45%
Eylül 16
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
Eylül 16
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
35%
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının
aynı döneminde yüzde 75 ve 2016 yılının Aralık ayında yüzde 71 seviyelerinde bulunurken,
veri döneminde yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Arındırılmış seriye göre ihracatın ithalatı
karşılama oranının 6 aylık ortalaması yüzde 72 seviyesinde takip edildi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(M.T. Arınd.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
Eylül 16
Kasım 15
Ocak 15
Mart 14
Mayıs 13
Temmuz 12
Eylül 11
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Temmuz 02
Eylül 01
Ocak 00
Eylül 16
Kasım 15
Ocak 15
Mart 14
Mayıs 13
Temmuz 12
Eylül 11
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
40%
Ocak 05
50%
40%
Mayıs 03
60%
50%
Temmuz 02
70%
60%
Eylül 01
80%
70%
Ocak 00
90%
80%
Kasım 00
90%
Kasım 00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
30.06.2017 11:10
Kıymetli Maden ve Enerji Kalemlerinde Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK kapsamına giren kıymetli maden ihracatı bir önceki ay 1.1 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşirken, güncel veri döneminde 989.2 milyon dolar seviyesinde takip edildi. İthalat ise
2.2 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece net kıymetli maden ihracatı bir önceki ay -21.3
milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, veri döneminde -1.2 milyar dolar olarak takip edildi.
Enerji ihracatı güncel veri döneminde 355.2 milyon dolar, ithalatı ise 2.9 milyar dolar olurken,
net enerji kalemi 2.5 milyar dolar açık verdi. Söz konusu rakam bir önceki ay 2.3 milyar dolar
açık vermişti.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
Enerji Dışı Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Temmuz 16
Eylül 14
Ağustos 15
Ekim 13
Kasım 12
Ocak 11
Aralık 11
Mart 09
Şubat 10
Nisan 08
Mayıs 07
Eylül 16
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
40%
Haziran 06
50%
Temmuz 05
60%
Eylül 03
70%
Ağustos 04
80%
Ekim 02
milyar USD
90%
Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
Kasım 01
100%
Ocak 00
110%
Aralık 00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(Enerji Dışı , Dış Ticaret, 6 Ay Ort.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
En Fazla İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler, AB Payı
Aylık bazda dış ticaret rakamları ile birlikte en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 237
milyon dolar), ithalat yapılan ülke ise Çin (1 milyar 930 milyon dolar) oldu.
Avrupa Birliği’ne ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artarak 6 milyar 126
milyon dolar, ihracat içerisindeki payı ise yüzde 48.5 oldu.
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracat/İthalatı İçerisindeki Payı
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.5 olurken, yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı 5.9 düzeyinde gerçekleşti. Söz
konusu grubun İthalat içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 13.7 oldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
30.06.2017 11:10
Düşüncemiz
Dış ticaret açığı Mayıs ayında genişledi. Bir önceki aya göre ihracat yüzde 6, ithalat yüzde 18
ve açık rakamı ise yüzde 48 genişledi. Son 12 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracat 148.1 milyar
dolar olurken, ithalat ise 207.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Net enerji ticaretinin -2.5 milyar dolar seviyesinde oluştuğu dönem içerisinde, kıymetli maden
ithalatındaki 2.2 milyar dolarlık gelişim dikkat çekti. Yılın ilk 5 aylık döneminde yapılan toplam
kıymetli maden ithalatı 6.3 milyar dolar olurken, ihracat ve ithalat arasındaki fark ise -1.1
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Manşet rakamdaki gelişmeye rağmen arındırılmış serilerdeki zayıf ihracat görünümü dikkat
çekici. İhracat son 3 ay içerisinde 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalat ise
kademeli artışla 19 milyar dolar seviyesini aştı.
Enerji dışı ithalat Mayıs ayında 17.9 milyar dolar seviyesinde oluşurken, enerji dışı ticaret
dengesi ise -4.7 milyar dolara yükseldi. 12 ay kümülatif enerji dışı ticaret dengesi -32.2 milyar
dolar seviyesinde oluşmakta.
ABD doları cinsinden ihracatın aylık bazda yüzde 6.1 arttığı veri döneminde euro cinsi kalem
ise yüzde 6.5 yükseliş gösterdi. Ülke gruplarına yapılan ihracata baktığımızda, 2017 yılı
içerisindeki toplam ihracatın yüzde 45.8’i 28 üyeli AB grubuna gerçekleşirken, yüzde 52.9’u
ise diğer ülkeler sınıflandırması içerisinde yer aldı.
Nisan ayında 2.3 milyon ton düzeyinde gerçekleşen ham petrol ithalatı, Mayıs ayında 2.5
milyon tonu aştı. Aylık değişim yüzde 7.8 artışa işaret etmekte.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
30.06.2017 11:10
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen
amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve
eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi
haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen
kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan
mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış
olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut
piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek
derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu
bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda
belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu
para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu,
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği,
devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan
ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan
hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer
alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer
alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte
olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım
ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım
riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin
geçmişteki performansları, gelecekteki
performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden
yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur
risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal
metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801
Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download