CSS nedir ? İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar hazırlama

advertisement
CSS nedir ?
İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar hazırlama olanağı
verdiği gibi , bağımsız olarak harflerin stilini,yazı renk ,yazı
tipi,büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek içinde kullanılabilir.
Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımdaki esnekliğidir.bir
Web sayfası içerisinde birbiriyle uyumlu birkaç renk birkaç
yazı tipi kullanılır bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek
yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün Web
sayfalarında ortak olarak kullanılabilir.Böylece sayfaların
hafızadaki boyutu epey küçüldüğü gibi güncelleme yapmakta
kolaylaşır.
CSS ile neler yapabiliriz ?
CSS kullanarak HTML/XHTML ile yapamayacağımız bir çok şeyi
yapabiliriz . Bir sayfadaki tüm öğeleri veya belli bir öğeye
renk,boyut,arkaplan görseli,sayfada bulunan konumu,bir
öğenin diğer öğeler arasındaki mesafeyi ve daha bir çok
özelliği CSS ile tanımlayabiliriz.
Download