ders içeriği için tıklayınız

advertisement
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
I.Yarıyıl
(T-U)K
AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
(2-0)2
AKTS
2
Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son
dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun
yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve
Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.
TD101 TÜRK DİLİ I
(2-0)2
2
Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller
ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve noktalama kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime gruplarıcümle.
YD101 YABANCI DİL I
(3-0)3
3
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek
hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu
anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
BTP101 MATEMATİK
(3-1)4
7
Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler. Aritmetik ve
geometrik diziler. Fonksiyonlarda temel işlemler. Fonksiyon çeşitleri ve grafikler. Üstel fonksiyonlar. Logaritma.
İstatistik ve kavramlar. Denklem kavramı. Eşitsizlik kavramı. Türev. Fonksiyon grafikleri.
BTP103 PROGRAMLAMA TEMELLERİ
(3-1)4
6
Algoritma. Akış Diyagramı. Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit. Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler. Karar Yapıları.
Döngü Kontrolleri. Tek Boyutlu Diziler. Çok Boyutlu Diziler. Değer Döndürmeyen Alt Programlar. Değer Döndüren Alt
Programlar. Sıralı Dosyalar. Rastgele Erişimli Dosyalar.
BTP105 GRAFİK VE ANİMASYON I
(2-1)3
4
Program Giriş Ayarları. Araç Paneli. Vektör Araçları. Metin Düzenleme İşlemleri. Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları.
Canlı Filtreler. Katman İşlemler. Dilimler ve Etkin Bölgeler. Düğmeler ve Açılır Menüler. Sayfalar. Hareketli Resimler.
Slayt Gösterisi. Optimizasyon ve Dışa Aktarma. WEB Tasarım Editörü ile Çalışma.
BTP107 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ
(1-1)2
4
İşletim Sistemleri. İşletim Sistemi Kurulumu. Sistem Özellikleri. Denetim Masası. Grup İlkeleri. İşletim Sistemini
Çoğaltmak. Güvenlik Yazılımları. Ofis Yazılımları. Diğer Uygulama Yazılımları.
BTP109 OFİS YAZILIMLARI
(3-1)4
4
Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme. Kelime işlem programını
kullanabilme. Bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme. Çalışma tablosu oluşturabilme, çalışma
hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. Çalışma tablosunda grafik hazırlayabilme. Veritabanı programının
sağladığı avantajların önemini kavrayabilme.
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
I.Yarıyıl
(T-U)K
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
(2-0)2
AKTS
2
Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son
dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun
yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve
Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.
TD102 TÜRK DİLİ II
(2-0)2
2
Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri. Okuma ve anlama. Doğru ve güzel anlatım. Yazı türlerini tanıma. Dinleme ve sözlü
anlatım.
YD102 YABANCI DİL II
(3-0)3
3
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek
hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu
anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
BTP102 MESLEKİ MATEMATİK
(3-0)3
4
Analitik ve nümerik çözümler. Matris ve matris işlemleri. Hata analizi. Denklem sistemleri ve lineer denklem
sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü. Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü. Eğri uydurma
yöntemleri. İnterpolasyon teknikleri. Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar. Geometrik cisimler.
Koordinat sistemleri. Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.
BTP104 WEB TASARIMININ TEMELLERİ
(2-1)3
3
İnternet ve WEB Tanımları. Html Temel Etiketleri. Metin ve Görünüm Etiketleri. Bağlantı (Köprü) Oluşturma. Tablo
İşlemleri. Formlar. Çerçeveler. Çoklu Ortam Araçları. Stil Şablonu(CSS) Temelleri. Stil Şablonu(CSS) Özellikleri. Stil
Şablonu(CSS) Menü İşlemleri. Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri
BTP106 VERİTABANI I
(3-1)4
4
Veritabanı İhtiyaç Analizi. Normalizasyon. Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak. Tabloları Oluşturmak ve
Özelliklerini Belirlemek. Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak. İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak. DML
Sorgularını Kullanmak. Kullanıcı Sorguları Yazmak. Görünüm Sorguları Yazmak. Tetikleyici Sorguları Yazmak. Alt
Program Sorguları Yazmak. Transaction İşlemleri Yapmak. İndeks Sorguları Yazmak.
BTP108 BİLGİSAYAR DONANIMI
(1-1)2
3
Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler. Donanım Malzemelerinin Özellikleri. Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi.
Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri. Disk Sürücüleri. Donanım Kartları. Çevre Birimleri. BIOS. Hata Mesajları.
BTP110 GÖRSEL PROGRAMLAMA I
(3-1)4
4
Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma. Formlar ve özellikleri. Standart nesneler. Giriş ve mesaj
pencereleri. Diyalog pencereleri. Gelişmiş nesneler. Operatörler. Fonksiyonlar. Karar yapıları ve döngüler. Diziler. Grafik
uygulamaları. Raporlama uygulamaları
BTP112 İLETİŞİM
(2-0)4
Sözlü İletişim kurmak. Yazılı İletişim kurmak. Sözsüz İletişim kurmak. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak. Biçimsel
Olmayan (İnformal) İletişim kurmak. Örgüt dışı iletişim kurmak.
2
Download