Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a

advertisement
Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
(a)
Teori
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
5
(b)
Web Tasarımı
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
BBY
4
262
BBY 162: Programlama ve Algoritmalar
İngilizce
Seçmeli
Dersin sonunda öğrencilerin kendi başlarına bir web sitesi tasarlayabilecek
ve yönetebilecek düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir.
Bu dersin sonunda öğrenci Web tasarımı ile ilgili kavramları açıklar ve Web
sitesi tasarımı yapar, HTML gibi işaretleme dillerini, belirteçleri, stilleri,
Java programlamayı, kullanıcı ve sunucu tarafı programlama kavramları
öğrenir.
Dersin temel amacı, öğrencilerin bir web sitesi tasarlayabilmeleri için
gerekli donanıma sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla web sitesi
tasarımında temel ilkeler, web sitesi tasarım süreci, stil sayfalarının ve
şablonların kullanımı, dinamik web sayfaları oluşturma, web sayfalarında
renk kullanımı, web ortamında içerik yönetimi, web kaynaklarının
değerlendirilmesi, web sitelerinin dizinlenmesi ve üst veri, bilgi merkezi
web siteleri, web sitelerinin kullanılabilirliği, web ortamında veri güvenliği
konuları ders kapsamında ele alınmaktadır.
•
•
•
•
Deitel, P.J., Deitel, H. ve Deitel, A. (2011). Internet & World Wide Web: How
to Program (5. Ed.). Prentice Hall. ISBN-10: 0-13-215100-6
Hofstetter, F.T. (2003). Advanced Web design. New York: McGraw-Hill.
Nielsen, J. (2000). Designing Web usability. Indianapolis: New Riders.
Rosenfeld, L. ve Morville, P. (2002). Information Architecture for the World
Wide Web. Sebastopol: O'Reilly.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ / INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES
Anlatım: Lecture
Tartışma: Discussion
Soru-Yanıt: Question and Answer
Gözlem: Observation
Alan Gezisi: Field Trip
Takım/Grup Çalışması: Team/Group Work
Rol Oynama/Dramatize Etme: Role Play
Gösteri: Demonstration
Deney: Experiment
Uygulama-Alıştırma: Drill and Practice
Örnek Olay İncelemesi: Case Study
Sorun/Problem Çözme: Problem Solving
Beyin Fırtınası: Brain Storming
Proje Tasarımı/Yönetimi: Project
Design/Management
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma: Preparing and/or Presenting Reports
Form IVa ( Türkçe):HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Web Tasarımı İle İlgili Temel Kavramlar
İçerik Hazırlama ve İçerik Yönetimi
HTML 5
HTML 5
HTML 5
CSS
CSS
Ara Sınav
Java Script
Java Script
Java Script
Java Script
XML
Web Kullanılabilirliği
Final Sınavı
Form Va: DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Sayısı
Katkı Payı %**
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.arasınav olarak değerlendirme
sisteminde kullanılabilir
**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik
maddeleri geçerlidir
Form VIa: AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Form VIIa (Türkçe): DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi*
1
2
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
3
4
5
Download