tc haliç üniversitesi işletme fakültesi 2017

advertisement
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ DÖNEMİ
ENF301 WEB TASARIMI DERSİ İZLENCESİ
Öğr. Gör. Mustafa ÇETİNKAYA
[email protected] @mcetr
Ders Günü, Saati ve Yeri
Cuma, 09.00-12.00, LAB14
Yoklama Kuralı
Üniversitemiz yönetmeliğine göre derslere %70 (10 hafta) devam zorunluluğu vardır. Devamsız olan
öğrencilere NA (devamsız) notu verilir. Dersi devamsızlık nedeniyle tekrar alan öğrencilerin derse
devam etmeleri zorunludur. Dersi başarısız olduğu için veya not yükseltmek için tekrar alan
öğrencilerin derse devamı zorunlu değildir. Rapor alan öğrencilerin beş iş günü içinde raporlarının bir
örneğini (fotokopi, PDF, fotoğraf) dersin öğretim elemanına ulaştırması gerekir, aksi durumda sisteme
işlenmez ve ilgili derslerde yok yazılır.
Ders Müfredatı
: Dreamweaver üzerinde istemci taraflı programlama dilleri HTML, CSS ve JavaScript.
: Photoshop üzerinde web görsellerinin hazırlanması.
Dokümanlar
& Internet & World Wide Web, P. J. & H. M. Deitel, Pearson, 5. Edisyon, 2012.
& Web Tasarım Rehberi, M. Aydemir, Kodlab, 7. Edisyon, 2014.
Ders dokümanları www.mustafacetinkaya.com.tr/sistemanalizi adresinden paylaşılacaktır.
Online eğitim için www.w3schools.com internet sitesini kullanabilirsiniz.
Ölçme
Vize Notu (%40)
4 Uygulama Sınavı I: Ders içinde bilgisayar üzerinde temel HTML uygulamaları, 40P.
4 Yazılı Sınav I: Vize haftasında HTML ve CSS uygulamaları, 60P.
Final Notu (%60)
4 Uygulama Sınavı II: Ders içinde bilgisayar üzerinde JavaScript uygulamaları, 40P.
4 Yazılı Sınav II: Final haftasında HTML, CSS ve JavaScript uygulamaları, 60P.
Değerlendirme
Ders için not skalası kullanılacak olup not ve harf aralıkları aşağıdaki gibidir. Başarı notu 50’nin altında
olan öğrenciler FF notu alır ve dersten kalırlar.
AA
AB
BA
BB
BC
86-100
82-86
78-82
74-78
70-74
CB
CC
CD
DC
DD
66-70
62-66
58-62
54-58
50-54
Download