ATAŞEHİR REMZİ BAYRAKTAR ATML VE TML 12

advertisement
ATAŞEHİR REMZİ BAYRAKTAR TİCARET MESLEK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA DALI İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ
ALAN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği gereğince işletmemizde stajını yapmakta
olan okulunuz 12/…..sınıfı ……….nolu öğrencisi ……………………………………….20……./20..….. öğretim yılı içinde,
staj çalışmalarının %80’ ini tamamlamıştır/ staj çalışmalarının %80’ ini tamamlamamıştır.
Gereği bilgilerinize arz olunur.
Koordinatör Öğretmen
İşletmenin Adı/İşyeri Yetkilisi
İmza
İmza / Kaşe
KONU
AMAÇ
MESLEKİ GELİŞİM
2 SAAT
1
İletişim
Sosyal hayatta ve iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
2
Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
3
Girişimci Fikirler Üretme
Uygulanabilir Girişimci (iş) Fikirler Üretmek
4
Çevre koruma
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
5
Problem Çözme
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
TEMELLERİ
Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek
6
İç Donanım Birimleri
4 SAAT
İç donanım birimlerinin montajını yapmak
7
Dış Donanım Birimleri
Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapmak
8
İşletim Sistemi Kurulumu
İşletim sisteminin kurulumunu yapmak
9
İşletim sistemi gelişmiş özellikleri
İşletim sisteminin yönetimini yapmak
10
Ağ Temelleri
Ağ kurulumunu yapmak
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
11
Kodlamaya Hazırlık
4 SAAT
Kodlama öncesi hazırlıkları yapmak
12
Basit Kodlar
Basit kodlar yazmak
13
Kontrol Deyimleri
Kontrol deyimlerini kullanmak
14
Metotlar
Metotlarla çalışmak
PAKET PROGRAMLAR
2 SAAT
15
Elektronik Tablolama
Tablolama ve Formülleri kullanmak
16
Kelime İşlemci
Kelime işlemci programını kullanmak
17
Sunu Hazırlama
Sunu hazırlayabilmek
18
İnternet ve e-posta Yönetimi
Web sayfalarını ve e-posta hesaplarını kullanmak
WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA
10 SAAT
Web projesinin analizini gerçekleştirerek tasarım ilkelerine uygun hazırlıkları
yapmak
Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek
19
20
21
22
23
24
25
Html ile temel ve gelişmiş web işlemleri
Stil şablonu (css)
Web tasarım editörü ile ileri uygulamalar
Web tasarım editörü ile veri tabanı
işlemleri
Betik dili (javascript)
Nesne işlemlerini yapmak ve site yönetimini gerçekleştirmek
Etkileşimli web uygulamaları(. net)
Etkileşimli web uygulamalarında veri
tabanı işlemleri (.net,sql)
Dinamik sayfa tasarımı yapmak
GRAFİK VE ANİMASYON DERSİ
Veri tabanı işlemlerini yapmak
Javascript ile temel kodlamalar yapmak
Web sayfalarında veri tabanı ile kayıt, sorgu,güncelleme işlemleri yapmak
26
Resimlerle web araçları hazırlama
5 SAAT
Web sayfaları için resimler hazırlamak
27
Animasyon temelleri
Web sayfaları için animasyonlar hazırlamak
4 SAAT
28
VERİ TABANI ORGANİZASYONU
Veri tabanı tasarımı ve hazırlama
29
Veri tabanında sorgular
Tablolar ve özellikleri, Sorgular ve çeşitleri
30
Veri tabanı yönetimsel fonksiyonları
İlişkili tablolar, Dml sorguları
4 SAAT
33
INTERNET PROGRAMCILIĞI
Açık kaynak kodla temel
uygulamalar(php)
Açık kaynak kodla form işlemleri ve
oturum yönetimi
Açık kaynak kodla veri tabanı işlemleri
34
Açık kaynak kodlu hazır web sistemleri
Hazır php sistemleri
31
32
YAPILDI
Veri Tabanı ihtiyaç analizi, Normalizasyon
PHP ile Temel işlemler, Temel programlama uygulamaları
Form işlemleri, Düzenli ifadeler, Oturum yönetimi
Veri tabanına giriş, Php ile mysql programlama
NOT.Bu evrak koordinatör öğretmen ve usta öğretici /eğitim personeli ile birlikte doldurulacaktırÖğrencinin uygulamasını yaptığı her
maddenin önüne çarpı işareti (X) konulacaktır.
Download