Sınıfı / Dönemi 4 / Bahar Dili Türkçe Düzeyi Lisans Türü Seçmeli

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
MBG406 / GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
4 / Bahar
Türkçe
Lisans
Seçmeli
Temel bilimler
Teori
Uygulama
3
3
0
Yüz yüze
Yok
Laboratuar
0
Yok
Gündüz: Pazartesi:9-12 / Gece: Salı:17-20
Dersin Alt Limit Değeri
35
Dönem Sonu Sınavı Barajı
40
ETKİNLİK
Değerlendirme
Ölçütleri
Dersin Amacı
AKTS Kredisi
5
Adet
Yüzde (%)
Ara Sınav
1
20
Kısa Süreli Sınavlar
-
-
Ödevler
4
20
Dönem Ödevi/Projesi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı ve biyogüvenliği ile ilgili
kavramların aktarımı
Öğrenim Çıktıları
Genetik olarak değiştirilmiş (transgenik) bitki ve hayvansal organizmaların üretimi
ve amaçları, hayvan ve bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve
tanımlar, Türkiye ve Dünya’da transgenik ürünlerin durumu, transgenik bitkisel
besinlerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri, transgenik
organizmaların eczacılık, tıp, veteriner ve temel araştırmalar açısından tartışılması,
gıda olarak kullanılan transgenik bitkiler, biyogüvenlik, ulusal ve uluslararası
mevzuatlar.
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
Konular
1
GDO tanımı
2
GDO sınıflandırılması
3
Gen aktarımı yöntemleri
4
GDOların ekonomideki yerleri
5
Biyogüvenlik tanımı
6
Dünyada biyogüvenlik uygulamaları
7
Türkiyede biyogüvenlik uygulamaları
8
GDOların insan ve çevre üzerindeki etkileri
9
Gıdalarda GDO tanı yöntemleri
10
DNA temelli yöntemler
11
GDO tanısında kit kullanımı
12
GDO tanı teknolojisi
13
GDO tanısı için laboratuvar altyapısı
14
Genel Tekrar
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Genetically Modified Foods: Potential Human Health Effects, Pusztai A. Bardocz
S. Ewen SWB. In: D’Mello JPF, ed. Food Safety: Contaminants and Toxin. UK:
CAB International, Wallingford Oxon, 347-72, 2003.
Yardımcı Kitaplar
Genetically Modified Foods: A Tasted of The Future. Lessick M, Keithley J,
Swanson B, Lemon B. Medsurg Nursing, 11: 242-6, 2002.
Dokümanlar
-
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
ÖÇ
No
Katkı
Yaptığı
Prog.Y
Ders Öğrenim Çıktısı
a
Katkı
Düzeyi b
1
2
3
4
Ö.Y. c
5
1
GDO çeşitlerini bilir
1, 4
2
GDO oluşturma yöntemlerini bilir
1, 2
3
GDOlarla ilgili yasal düzenlemeleri bilir
1, 2, 12
x
1,3
GDO tanımlama yöntemlerini bilir
1, 4, 5,
12
x
1,3
4
5
GDO'ların ekonomideki yerlerini bilir.
1, 5, 10,
12
x
x
1,3
1,3
x
3
6
b
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek
5: Mükemmel)
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5:
Seminer / Sunum )
c
PY.
No
a Program
1-
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
2-
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi getirebilme
3-
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
4-
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip takım çalışması
yapabilme
5-
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
6-
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
7-
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel sorumluluk
farkındalığı kazanabilme
8-
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne alarak
sorgulayabilme
Yeterlilikleri
9-
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
10-
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif
olarak rol alabilme
11-
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlayabilme bilme
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme
13
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
14
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim
kurabilme
Download