MAK-202 TERMODİNAMİK Dersin Amacı

advertisement
MAK-202 TERMODİNAMİK
Makina Müh. Bölümü
2006-2007 GÜZ YARIYILI
Çarşamba : 11-12, Perşembe : 10–12 (Örgün Öğretim)
Çarşamba : 17-18, Perşembe : 17–19 (İkinci Öğretim)
Öğretim Üyesi :
Doç.Dr. Kadir BİLEN
[email protected]
(Oda no: 259)
[email protected]
(Oda no: 150)
Zorunlu / Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim
BÖLÜKBAŞI
Zorunlu
Kredi
3
Önşartlar
Yok
Sistem ve çevresi, sistem özellikleri, sistem dengesi, sistemin hal değiştirmesi,
termodinamik denge, ideal gazların hal denklemi, enerji. Sistemle çevresi arasında
enerji alış verişi, hal değişimi ve termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez
süreçler, basit sistem entalpisi, sabit hacimdeki ve sabit basınçtaki özgül ısılar, saf
maddeler, basınç, özgül hacim ve sıcaklık arasındaki bağıntılar. Termodinamiğin
birinci yasası, termodinamiğin birinci yasası ve kapalı sistem, termodinamiğin
birinci yasası ve açık sistem. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi, entropinin
sayısal değeri, açık sistem ve termodinamiğin ikinci yasası, verim, süreçlerin
termodinamik analizi. Buhar güç ve soğutma çevrimleri.
Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencileri termodinamik ile
ilgili mühendislik ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri, formüle
edebilmeleri ve çözebilmeleri için eğitmek. Termodinamik sistemler için gerekli
ikinci yasayla ilgili yöntemlerin uygulanmasını öğretmek. Buhar güç ve soğutma
çevrimleri hakkında temel bilgiler vermek.
Termodinamik terim ve kavramlarının uygun şekilde kullanılması yeteneği. Sürekli
ve zamana bağlı sistem uygulamalarını çözebilmek için gerekli enerji ve kütle
transferlerini bulmak ve hesaplamakla ilgili yöntemlerin öğrenilmesi. Tersinir ve
tersinmez süreçlerin anlaşılması. Çeşitli sistemlere uygulanacak tersinmezlik,
kullanılabilirlik ve verim kavramlarıyla ilgili yöntemlerin öğrenilmesi.
Ders (Katalog ) İçeriği
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
HAFTA
İŞLENEN KONULAR
1
Termodinamiğin Temel Kavramları
2
Saf maddenin Özellileri
3
Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı Sistemler
4
Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı Sistemler
5
Termodinamiğin Birinci Yasası: Kontrol Hacmi (Açık Sistemler)
6
Termodinamiğin Birinci Yasası: Kontrol Sistemler (Açık Sistemler)
7
Sürekli ve Zamanla Değişen Sistemlerin Enerji Analizi
8
Termodinamiğin İkinci Yasası
9
Termodinamiğin İkinci Yasası
10
Entropi
11
Entropi
12
II Yasa Uygulamaları
13
II Yasa Uygulamaları
14
Buhar Güç ve Soğutma Çevrimleri
SINAV
I. Quiz
II. Quiz
I. Vize
III. Quiz
IV. Quiz
Ders Kitabı ve/veya
Diğer Gerekli
Malzeme
1) Termodinamik: Mühendislik yaklaşımıyla, Y.A. Çengel and M.A. Boles
2) Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.T. Moran and H.N.
Shapiro
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar (Quizler)
4
33
Ara Sınavlar (Vizeler)
1
33
Proje
-
-
Ödevler
1
4
Dönem Sonu Sınavı
1
30
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE OLAN İLE OLAN İLŞKİSİ
1
2
3
4
5
6
7
1
Program Kazanımları
Matematik, fen bilimleri ve mühendislik temel bilgilerinin Makine Mühendisliği
problemlerine uygulayabilme becerisi.
Makine Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme,
tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.
Bir sistemi, sistem parçasını ya da prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri
karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
Mühendislik problemlerinin çözümlenmesinde sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde
yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık.
Teorik bilgi edinme, deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama
becerisi.
Mühendislik uygulamalarında bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanım
becerisi.
Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
10
Bireysel ve gurup içerisinde çalışma becerisi.
Öğrenmenin sürekliliğinin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleyerek kendisini sürekli yenileme becerisi.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
11
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12
Kalite ve çevre bilinci.
13
19
Eleştirel düşünce yapısının gereği olan verilen bilgiyi ve kaynağını sorgulayan.
Her koşulda ilgi alanlarında “ben” ve “benim düşüncelerim/çözümlerim” var
diyebilen birey özelliği kazanma.
Enformasyon toplumunu çalışma koşullarının getirdiği belirsizliklere ve değişikliklere
cevap verebilen “esnek düşünce” yapısı kazandırmak.
Toplumsal önyargılara sıkışmayan ve mevcut bilimsel sınırlara kendini sıkıştırmayan
bir birey yapısı.
Tecrübenin önemli ancak hiçbir zaman bilgi olmadığı bilincini kazandırmak.
Gerektiğinde risk alabilmeyi ancak bunun için bilgi ve donanım gerekliliğinin
önemine vardırmak.
Her koşulda bir çözümün olması gerektiği düşünce yapısında bireysellik kazandırmak.
20
Var olan her çözümün daha iyisi olduğunu düşünen bireyler topluma kazandırmak.
8
9
14
15
16
17
18
Yrd. Doç.Dr. Abdurrrahim BÖLÜKBAŞI
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin katkısı : 1:Hiç
Düzenleyen : Doç.Dr. Kadir Bilen,
2
X
X
X
X
X
X
X
X
2:Kısmi 3:Tümüyle
Tarih : 10 / 02 / 2007
Download