Adet

advertisement
KİM-204 DERS TANITIM FORMU
Bölüm Adı
Öğretim Yılı
Tarih
2009-2010
21/01/2010
Kimya Mühendisliği
Ders Kodu
Ders Adı
Dönem / Yıl
AKTS Kredisi
KİM-204
TERMODİNAMİK
Bahar / 2. sınıf
5
Ders Dili
Türkçe
Durumu
Zorunlu
Ön Şartlar
Yok
Kredi
3
Öğretim Üyesi
Görüşme saatleri
Ders
İçeriği
Teori
Uygulama Laboratuar
3
0
0
Prof Dr.M.Şahin GÜLABOĞLU,
(Pazartesi ve Salı günleri 16.00-17.00)
Sunum
0
Proje/Alan Çalışması
0
Doç.Dr. Özkan KÜÇÜK
(Perşembe: 16.00-18.00)
Termodinamiğin Temel Kavramları, Saf Maddenin Özellikleri
Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı sistemler
Termodinamiğin Birinci Yasası: Açık sistemler
Termodinamiğin İkici Yasası, Entropi, Kimyasal Reaksiyonlar
Termodinamik Özellik Bağıntıları
Ders Planı
Hafta
1
2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Konular
Termodinamiğin temel kavramları; boyutlar ve birimler, kapalı ve açık sistemler, sistemin
özellikleri, hal ve denge, sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası
Enerji, enerji dönüşümleri ve genel enerji çözümlemeleri
Saf madde, saf maddenin fazları, saf maddenin faz değiştirdikleri hal değişimleri, özellik
diyagramları, özellik tabloları, Hal denklemleri
Birinci yasaya giriş, ısı geçişiş, ış, termodinamiğin birinci yasası, mükemmel gazların iç enerji,
entalpi, ve özgül ısıları, katı ve sıvıların iç enerji, entalpi, ve özgül ısıları
Kontrol hacimlerin termodinamik çözümlemesi, sürekli akışlı açık sistemler, zamanla değişen
açık sistemler
Termodinamiğin ikinci yasası, ısıl enerji depoları, ısı makineleri, soğutma Makineleri ve ısı
pompaları, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, carnot çevrimi, termodinamik sıcaklık ölçeği,
carnot ısı makinesi, soğutma ve ısı pompası
Clausius eşitsizliği, entropi, entropinin artış ilkesi, entropinin değişim nedenleri, entropi ile ilgili
özellik diyagramları, Tds bağıntıları, saf maddenin entropi değişimi, tersinir sürekli akış işi,
Ekserji: İş potansiyelinin bir ölçüsü
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Y.A.Çengel, M.A.Boles, Türkçe’si:
Ali Pınarbaşı, 5.baskıdan çeviri, Yayın evi: Güven Bilimsel
Fakülte kütüphanesinde mevcut diğer termodinamik kitapları
Değerlendirme
Ölçütleri
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin Hedefleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Adet
Yüzde (%)
1
3
3
1
30
20
20
30
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
%30
%70
-
Termodinamiğe ilişkin temel mühendislik özellikleri kullanabilme becerisi.
Termodinamik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin
kazanılması..
1. Temel Termodinamik kavramların verilmesi.
2. Termodinamiğin temel yasalarını mühendislik problemlerine uygulama ve
süreçleri bu yasalar doğrultusunda değerlendirme
Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkisi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Program Kazanımları
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama
becerisi
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Etkin iletişim kurma becerisi
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için
gerekli genişlikte eğitim
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
1
2
3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Çağın sorunları hakkında bilgi
*
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma
*
becerisi
Dersin Katkısı : 1 : Hiç 2 : Kısmi 3 : Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler) : Prof Dr. M. Şahin GÜLABOĞLU, Doç. Dr. Özkan KÜÇÜK
Download