DİNAMİK DERSİ ÖDEV –III 1 Aralık 2008 Teslim Tarihi: 15 Aralık

advertisement
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
Doç. Dr. Erol Şenocak
DİNAMİK DERSİ ÖDEV –III
Teslim Tarihi:
B
1) Şekil-1’de bir lunapark aracı modellenmiştir. OA kolu
saat ibresinin tersi yönünde sabit W = 2 dev/dak açısal
hızı ile dönmektedir. OA koluna bağlı disk ise kola göre
saat ibresi yönünde sabit w = 5 dev/dak açısal hızla
dönmektedir. q = 600 ve f = 00 olduğu anda B
noktasında bulunan bir kişi A noktasına doğru sabit
1m/s hızla yürür ise bu kişinin ivmesi o an ne olur?
OA = 10 m, AB = 3 m.
q
w
A
Y
Ω
f
O
1 Aralık 2008
15 Aralık 2008
X
Şekil-1
2) Kütlesi m = 20 kg ve yarıçapı r = 20 cm olan duran
bir tahta diskin altındaki ince kilim aniden P = 400
N’luk bir kuvvet ile çekiliyor. t= 0.1 saniye sonra a)
diskin açısal hızı ne olur? b) diskin kütle merkezi C’nin
kat ettiği mesafe ne olur? bknz. Şekil-4. Not: Kilim ile
yer arasında sürtünme olmadığını farz edin.
m=0.5, Ic = m r2/2
C
P
Şekil-2
3-) Şekil-3 deki mekanizmanın, OA ve AB kolları
birbirine dik konumda iken incelenilmesi isteniyor.
Bu
r
anda, B kayar mafsalı yukarı doğru ivmesiz v j hızıyla
gidiyor ve OA kolunun açısal hızı sıfır. Buna gore OA
ve AB kollarının ani dönme merkezlerini belirleyiniz. OA
kolunun açısal ivmesini bulunuz.
OA = 10 cm, AB = 20 cm, v = 10 m/s
Şekil-3
B
A
θ
Şekil-4
F
4-) Eşit uzunluklu iki çubuk Şekil-4’deki gibi alt
uçlarından birbirine mafsal ile bağlanmış ve üst
uçlarından yatay duran bir raya kütleleri ihmal
edilebilen tekerlekler ile oturtulmuştur. Sağdaki
çubuğun B ucundan sabit bir F kuvveti uygulandığında,
çubuklar sabit ivme ile hareket ederlerken θ açısının
değeri ne olur? Bu durumda A ve B noktalarındaki tepki
kuvvetleri nedir?
Download