FİZİK I (Perşembe 9-12/B112) ÖDEV (20/10/2016) 1) Bir parçacık 20

advertisement
FİZİK I (Perşembe 9-12/B112)
ÖDEV (20/10/2016)
1)
Bir parçacık 20 m/s’lik x bileşenli ve -15 m/s’lik y bileşenli ilk hızla t=0’da başlangıç
noktasından harekete geçmektedir. Parçacık sadece ax=4 m/s2 ile verilen ivmenin z
bileşeniyle xy düzleminde hareket etmektedir. a) Zamanın fonksiyonu olarak herhangi bir
andaki hızın bileşenlerini ve toplam hız vektörünü bulunuz. b) t=5saniyede parçacığın hızının
büyüklük, yön ve doğrultusunu hesaplayınız.
2) İlk hızının düşey bileşeni 40 m/s, yatay bileşeni 20 m/s olacak şekilde bir top fırlatılmaktadır.
Toplam uçuş zamanını ve topun yere düştüğünde fırlatılış noktasından olan uzaklığını tahmin
ediniz.
3) Bir uçak zor durumdaki bir kısım kaşife acil kumanya paketi atıyor. Uçak yerden 100 m
yükseklikte 40 m/s hızla yatay olarak yol alıyor ise paket bırakıldığı noktaya göre nerede yere
çarpar?
4) Bir jet, uçak gemisine 140 mi/saat (63 m/s) ilk hızı ile inmek ve 2 s içinde durmak
istemektedir. Durma esnasındaki ivmesi ne olur? Uçak bu süre zarfında ne kadar yol alır?
5) Bir reklam panosunun arkasında gizlenen polis motosikleti hız limitini geçen bir aracı (45 m/s)
yakalamak için durgun halden yakalamak için durgun halden 3 m/s2 ivme ile harekete
başlamıştır Aracı yakalayabilmesi için ne kadar süre geçer?
6) 50 m yüksekliğindeki bir binanın tepesinden 20.0 m/s ilk hızla bir taş yukarı doğru
atılmaktadır. tA = 0 s kabul ederek (A) Topun maksimum yüksekliğe ulaşması için geçen
süreyi, (B) Maksimum yüksekli (B) Maksimum yüksekliğini, bulunuz(C) Taş yere düşerken
atıldığı noktadan ne kadar süre sonra geçer? (D) Bu anda topun anlık hızı nedir? (E) Taşın t =5
s deki konumu ve hızını belirleyiniz.
7) Başlangıçta hareketsiz olan düzgün bir disk bir eksen etrafında sabit bir ivme ile dönmeye
başlıyor. Bir süre sonra diskin açısal hızı 10 devir/s oluyor. Disk bundan sonra 60 devir daha
dönüyor açısal hızı ise 15 devir/s oluyor. A) açısal ivmeyi B) 60 devrin yapılması sırasında
geçen süreyi, C) Hızını 10 dev/s yapması için gereken süreyi D) hareketsiz durumdan açısal
hızı 10dev/s olana kadar devir sayısını bulunuz.
Download