Uploaded by hoca26

12935438

advertisement
Genel Fizik Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Şahin Yakut
Fizik Bölümü
Katı Cismin Sabit Eksen Etrafında Dönme Hareketi
Katı Cisim: Deforme olmayan yani şekli değişmeyen, kendisini oluşturan bileşenlerin sabit
kaldığı yapıdır.
Açısal Yerdeğiştirme, Açısal Hız ve Açısal İvme
Açısal yerdeğiştirmenin birimi radyandır.
Zaman aralığında yer değiştirme
Ortalama açısal hız
Anlık açısal hız
Zaman aralığında açısal hızdaki değişim
Ortalama açısal ivme
Anlık açısal ivme
Açısal hızın yönü sağ el kuralı ile belirlenir.
* Katı cisim dönme hareketinde, katı cismi
oluşturan tüm parçaların aynı açısal yer
değiştirmeyi aynı açısal hız ve açısal ivme ile
yaptıkları kabul edilir.
Sabit İvmeli Dönme Hareketi
Açısal ve Çizgisel Büyüklükler
Çizgisel hız teğet hız olarak da adlandırılabilir.
Olduğundan
Çizgisel hız teğet hız vektörünün dönme eksenine uzaklığına bağlıdır. Açısal hız ise dönme
ekseni doğrultusunda dönme düzlemine dik doğrultuda bir yöndedir. Dolayısıyla dönme
hareketinde katı cismin farklı yerlerinde çizgisel hız farklı olabilir, fakat açısal hız sabittir
Teğet İvme
Radyal İvme
Dönme Enerjisi
Eylemsizlik Momenti
Tork
Uygulanan bir kuvvetin belirli bir dönme ekseni etrafında uygulandığı cismi döndürme
eğilimine, «Tork» denir
Tork ve Açısal İvme
Dönme hareketi yapacak cisme etkiyen teğet kuvvet
Tork,
ise
Dönme Hareketinde İş-Güç-Enerji
Tork ise,
İş-Enerji ilişkisi
Download