BIST100 endeksi haftanın son işlem günü küresel

advertisement
28.12.2015
BIST100 endeksi haftanın son
işlem günü küresel piyasalardaki
tatil havasıyla sakin seyir izledi
BIST 100 endeksi, Cuma günü 0,19% yükselişle günü 74.189,53
puandan kapattı. Endekste işlemler 74.227,85 - 73.994,66 puan
aralığından yapıldı.
Yurt Dışı
Kapanış
En Yüksek
En Düşük
Değişim %
DJI
17.552
17.606
17.544
-0,29
S&P
2.061
2.067
2.059
-0,16
NASDAQ
4.623
4.636
4.621
-0,04
DAX
10.728
10.743
10.595
2,28
Yurtiçi
Kapanış
En Yüksek
BİST 100
74.189,5
74.227,9
USDTRY
2,9196
2,9250
EURTRY
3,1895
3,1925
Altın
1.076
1.077
En Düşük
73.994,7
2,9140
3,1875
1.070
Değişim %
0,19%
0,04%
-0,06%
0,00%
En Çok
Kazandıran
IPEKE
KOZAA
KOZAL
ALCTL
ALGYO
20,00
19,81
15,47
13,85
4,05
Ekonomik Ajanda
Zaman
Ülke
01:50 Japonya
01:50 Japonya
01:50 Japonya
01:50 Japonya
01:50 Japonya
14:30 Türkiye
14:30 Türkiye
17:30
ABD
Önem
***
**
**
**
**
*
**
**
%
En Çok
Kaybettiren
ZOREN
TMSN
CRFSA
GOZDE
BRISA
%
-4,95
-2,29
-2,14
-1,30
-1,02
En Çok İşlem
Hacmi
THYAO
TMSN
GARAN
ZOREN
ALCTL
Açıklanacak
Sanayi Üretimi (Kasım) (Aylık)
Sanayi Üretimi (Kasım) (Yıllık)
Perakende Ticaret (Kasım) (Yıllık)
Perakende Satışlar(Kasım) (Aylık)
Büyük Perakende Satışlar (Kasım)
Mevsim Etkisinden Arındırılmış İmalat Güveni (Aralık)
Kapasite Kullanım Oranı (Aralık)
Dallas FED İmalat Endeksi (Aralık)
mTL
-7,0
a) ABD
ABD tarafında haftanın son işlem günü veri bakımından sakin bir gün
yaşandı. Ayrıca ABD piyasaları da Noel tatili sebebiyle kapalıydı.
b) Euro Bölgesi
Euro tarafında Noel tatili sebebiyle piyasaların kapalı olduğu Cuma
gününde veri bakımından sakin bir gün yaşandı.
c) Japonya
94
92
85
62
58
Beklenti
-0,5%
1,60%
-0,1%
-1,4%
Küresel Piyasalar
Önceki
1,4%
-1,40%
1,8%
1,2%
2,9%
110,30
75,90%
-4,9
Dün gece Japonya'da Sanayi Üretimi, Perakende Ticaret, Perakende
Satışlar ve Büyük Perakende Satışlar verileri açıklandı. Sanayi Üretimi
verisi aylık bazda beklentinin altında gelirken; yıllık bazda beklentilere
paralel geldi. Perakende Ticaret, Perakende Satışlar ve Büyük
Perakende Satışlar
verileri
ise beklentinin altında açıklandı.
Verilerdeki görünüm Asya ülkelerindeki yavaşlamanın Japonya'nın
ihracatları üzerinde negatif etki yarattığını gösteriyor.
Türkiye
Küresel piyasalardaki tatil havasının getirdiği düşük hacmin akabinde
kurlarda da değişim gözlenmedi. Asya seansında 2,9240 seviyesine
doğru hareketlenen USDTRY paritesi şu saatlerde 2,9090 seviyesinin
üzerinden fiyatlanıyor. EURUSD paritesi 1,0990 - 1,0920 bandındaki
seyrini sürdürüyor. BIST100 endeksi ise geçtiğimiz Cuma günü hafif
alıcılı seyir izledi.
Bugün yurtiçinde KKO ve İmalat Güven endeksi verilerini takip
edeceğiz. Yurtdışında ise ABD'de açıklanacak olan Dallas Fed İmalat
Endeksi verisi odağımızda olacak.
28.12.2015
Teknik Analiz
Haftanın son işlem günü hafif alıcılı seyir izleyen BIST100 endeksi günü 73.500 seviyesinin üzerinde kapattı. Bugün endekste alıcılı
seyrin devam etmesi halinde sırasıyla 75.000 seviyesi direnç olarak test edilebilir. Öte yandan, bugün fiyatlamada satıcılı seyir
görülmesi halinde sırasıyla 73.500 ve 72.500 seviyeleri destek olarak test edilebilir.
Şirket Haberleri
GUBRF: Şirketin 28.10.2015 tarihli özel durum açıklamasında; Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. nezdinde Şirketin sahip olduğu %40
oranındaki hisselerin; satış tutarının peşin olarak tahsil edilmesi, Şirkete ait teminat, kefalet, garantörlük, ipotek ve benzeri tüm
mükellefiyetlerin de devredilmesi şartıyla 21.200.000-USD (Yirmibirmilyon İkiyüzbin Amerikan Doları) bedel karşılığında dolaylı bağlı
ortaklığımız Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ne satış işleminin yapılmasına, bu konudaki gerekli tüm iş ve işlemlerin
yürütülüp sonuçlandırılması için Şirket idaresinin yetkili kılındığı duyurulmuştu. Yönetim Kurulu'nun 25.12.2015 tarihli toplantısında;
Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş., "teminat, kefalet, garantörlük, ipotek ve benzeri tüm mükellefiyetlerimizin devredilmesi"
şartını sağlayamadığı için Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. nezdinde şirketin sahip olduğu %40 oranındaki hisselerimizin satışından
vazgeçilmesine karar verilmiştir.
AKENR : Şirket ile Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve
Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 24.12.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
28.12.2015
Hisse Önerileri
Yıl İçinde
Hisse Görülen Dip Aralık Ayı
Son
adı
Seviye
Zirve Seviyesi Kapanış
Hedef
Fiyat
Yükseliş
Potansiyeli
MRDIN
3,3
4,2
3,78
4,3
13,76%
KORDS
3,52
4,6
4,72
5,33
12,92%
PRKME
2,77
3,77
3,52
3,91
11,08%
Yorum
2015 yılının ilk çeyreğinde, inşaat sektöründeki zayıf performansın etkisiyle satışları yıllık bazda %47 daralan
Mardin Çimento, ikinci ve üçüncü çeyrekte, ilk çeyreğe göre beklenmedik bir performans sergiledi. Özellik
siyasi istikrarın sağlanamamasıyla 2015 yılında çimento sektörü firmalarının güçlü bir performans
sergileyememesi Mardin Çimento’nun da satışlarına negatif yansıdı. Ancak şirketin net nakit varlığının güçlü
pozisyonu ve öz kaynak karlılığının yüksek olması, önümüzdeki dönemde Çimento sektörü firmalarının siyasi
istikrarın sağlanmasıyla ön plana çıkabileceği beklentisiyle Mardin Çimento’nun olumlu performans
sergileyeceğine işaret ediyor. Her ne kadar şirketin satışlarında 2012 yılından itibaren azalış görülse de,
operasyonel faaliyetlerden kaynaklı olarak, net kar marjının satışlar kadar gerilememesi Mardin Çimento’ya
dair pozitifliği artırıyor.
Genel olarak dengeli bir bilanço yapısına sahip olduğu görülen Kordsa’nın finansal borçları 2015 yılının üçüncü
çeyreğinde yıllık bazda 13,18% artarak 645,33 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Gelir tablosuna
baktığımızda, satış gelirleri yıllık bazda 11,7% artışla 476,36 milyon TL’ye ulaşan şirket, bu dönemde
maliyetlerini Endonezya Rupisi ve Brezilya Reali’ndeki değer kayıpları ve dönüştürme maliyetindeki 7%’lik
düşüş öncülüğünde kontrol altında tutarak karlılığını büyük ölçüde arttırdı. Bu çeyrekte şirketin brüt kar marjı
13,2%’den 19,3%’e yükselirken; FAVÖK’ü de 80% artış kaydederek 74,17 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda şirket, kur farkı giderleri ve faiz giderlerindeki artışlar sebebiyle 8,48
milyon TL’den 22,14 milyon TL’ye çıkan finansman giderine rağmen, net karını yıllık bazda 63% arttırarak
27,02 milyon TL seviyesine çıkarmıştır.
2015 yılının ilk dokuz ayında PRKME’nin satışları %21.6 oranında gerileme gösterse de, bu dönemde satış
maliyetlerinin %30 oranında gerilemiş olması, şirketin brüt kar marjına pozitif yansımıştır. Özellikle net bakır
ihracatçısı konumundaki şirketin, grup içi satışları dışındaki satışlarının tamamı Belçika’ya yapılmaktadır.
Özellikle şirketin 2004 yılında bulduğu Bakır cevherinin konsantre kapasitesinin yüksek olması ve uzun ömürlü
sürdürülebilir bir faaliyet sağlamaktadır. Özellikle Bakır fiyatlarındaki uzun vadeli düşüşe rağmen TL’nin 2015
yılında zayıf kalması, Bakır fiyatlarındaki düşüşten şirketin ihracatçı olması nedeniyle fazla etkilenmediğini
gösteriyor. Bakır fiyatlarının uzun süreli dip seviyelerdeki hareketiyle birlikte, Kasım ayı itibariyle verdiği
yukarı tepki hareketinin orta uzun vadede devam etmesi halinde, TL tarafındaki zayıflıkla birlikte devam
etmesi PRKME’nin satışları ve hisse fiyatı üzerinde pozitif etkili olabilir.
Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş.
Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş
olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve
doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri
vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler,
yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme,
yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan
Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.
Download