DUYURU

advertisement
DUYURU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.12.2012 tarih 4190 sayılı Kurul kararı
gereği tüketicilere duyurumuzdur.
Madde 1- (1) Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesi ile görevli
perakende satış şirketinden elektrik enerjisi satın alınması halinde, enerji alımının başladığı
perakende satış tarife dönemi ve bir sonraki perakende satış tarife döneminde uygulanacak
perakende satış fiyatı, son kaynak tedariği kapsamında enerji satın alan tüketicinin içinde
bulunduğu abone grubuna ilişkin serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen
tüketiciler için onaylanmış olan perakende satış fiyatının (aktif enerji bedelinin) % 15 fazlası
olarak hesaplanan fiyattır.
(2) Perakende satış tarife döneminin ilk gününden başlamak üzere son kaynak tedariği
kapsamında enerji alımının yapılması halinde birinci fıkra kapsamındaki uygulama sadece söz
konusu perakende satış tarife döneminin sonuna kadar devam eder.
(3) İlk iki fıkrada belirtilen sürenin dolmasını müteakip, bu Karar kapsamına giren tüketiciler
ikili anlaşmayla tedarikçilerini seçinceye kadar bu tüketicilere serbest tüketici olmasına
rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere uygulanan perakende satış fiyatı uygulanır.
(4) Görevli perakende satış şirketinden düzenlenen perakende satış tarifesi üzerinden enerji
satın almakta olan OSB'ler içerisindeki katılımcılardan ikili anlaşma ile enerji satın almakta
olanlar da bu Kurul Kararı kapsamındadır. OSB yönetimi söz konusu tüketicilerin sayaç
bilgilerini görevli perakende satış şirketine ayrıca bildirir.
(5) Bu tüketicilerden elde edilen gelirler ve bu tüketiciler için katlanılan maliyetler
"Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ"in 9 uncu maddesinde yer alan düzeltme bileşeni hesaplamasında dikkate
alınır.
Madde 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki uygulama söz konusu
tüketicilerin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Serbest Tüketici
Yönetmeliği hükümleri uyarınca yeni bir tedarikçi seçmeleri halinde sona erer.
Madde 4- (1) Son kaynak tedariği kapsamında görevli perakende satış şirketlerine
31/05/2013 tarihine kadar dönen serbest tüketicilere bu Karar hükümleri uygulanmaz ve söz
konusu tüketicilere serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketiciler için
onaylanan tarifeler uygulanır.
Download