Elektrik ve Manyetizma - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
TEST
IM
52
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-B
Elektrik ve Manyetizma – 9
4.
1.
Şekildeki düzenekte K anahtarı kapatıldığında çelik
ve plastik bilyelerin hareket yönü ne olur?
Şekil I, II, III de düzgün manyetik alanlardakii akımı
geçen tele etkiyen manyetik kuvvetlerin yönü nasıldır?
Plastik Bilye
A)
1
Hareket etmez
B)
2
Hareket etmez
A)
C)
1
2
D)
2
2
E)
2
1
2.
Şekildeki düzenekte K anahtarı kapatılırsa X, Y, Z
mıknatıslarının hareket yönü ne olur?
X
Y
Z
A)
1
2
1
B)
1
2
2
C)
1
1
1
D)
2
1
2
E)
2
2
2
30 cm
B) 2
C) 3
I
II
III
B)
↑
↑
→
→
C)
↓
→
D)
↓
↑
←
←
,
9
9
,
,
E)
5.
K
Şekildeki düzgün B manyetik alanda j sabit hızıyla hareket eden nötr iletken çubuklar üzerindeki K,
L, M noktalarının yük işareti ne olur?
K
L
M
A)
-
+
-
B)
-
+
+
C)
nötr
-
+
D)
nötr
+
-
E)
+
-
+
6. Düşey kesiti şekilde verilen
düzenekte ipte oluşan gerilme kuvvetini artırmak için
i1, i2 akımları ve d mesafesinden hangileri azaltılmalıdır?
3. Şekildeki düzgün B manyetik alanındaki 2A akım
geçen tele etkiyen manyetik kuvvet kaç N’dur?
A) 1
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çelik Bilye
D) 6
E) 15
A) Yalnız d
ip
i1
i2
B) Yalnız i1
D) d ve i1
C) i1 ve i2
E) d, i1 ve i2
TEST
52
12-B
Elektrik ve Manyetizma – 9
10. Düzgün B manyetik
alanında şekildeki
yörüngeyi izleyen X
ve Y cisimleri için,
7.
I. X (+), Y (-) yüklüY
dür.
II. X ve Y’nin momentum büyüklükleri eşittir.
III. Y’nin dolanım frekansı X’inkinden büyüktür.
Şekil I, II, III’te i akımı geçen tellerin hangileri birbirine çekim kuvveti uygular?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
X
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
8. Birbirine paralel eşit uzunluktaki X, Y, Z tellerinden şekildeki gibi akım geçmektedir.
Buna göre X, Y, Z tellerine etkiyen toplam kuvvetler
FX, FY, FZ arasındaki ilişki nedir?
A) FX > FY> FZ
B) FY > FX > FZ
D) FX = FY = FZ
C) FX = FZ > FY
E) FZ > FX = FY
9. B manyetik alana j
hızıyla X, Y, Z cisimleri şekildeki yolları izlemektedir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) I ve II
Buna göre cismin manyetik
alanı L noktasından terk
etmesi için ;
B : Manyetik alanın şiddeti
j : Çizgisel hızın büyüklüğü
q : Cismin yükü
niceliklerinden hangileri tek başına azaltılmalıdır?
A) Yalnız j
C) B ve q
B) B ve j
D) q ve j
E) B, q ve j
12.
Şekil I’de j hızıyla atılan +q yüküne ve şekil II’de i
akımı geçen tele mıknatısların uyguladıkları manyetik kuvvetlerin yönü nedir?
X
Y
Z
A)
-
+
Nötr
B)
+
-
Nötr
C)
-
-
-
D)
+
+
+
E)
+
-
-
Şekil I
Şekil II
A)
→
,
B)
→
←
C)
9
,
,
9
,
D)
E)
1
A
T
TES
KAZAN
E) I ve III
11. Şekildeki B manyetik alanına
j hızıyla giren X cismi alanı
K noktasından terk ediyor.
Buna göre X, Y, Z
cisimlerinin yük
işareti nedir?
KAVRAM
IM
C) Yalnız III
2 3
4
5
6
→
7 8
9 10 11 12
Download