63 OP-038 - KimyaKongreleri.org

advertisement
OP-038 63
Hibiscus sabdariffa Bitkisinin Farkl Polaritelerdeki Ekstraktlarnn
Antiproliferatif Aktivitesinin Belirlenmesi
Aye ahina, Ferda Eserb ve aban Tekinb
a) Çankr Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Çankr, 18100, Türkiye
b) Gaziosmanpaa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Tokat, 60240, Türkiye
[email protected]
Kanser, hücre ve dokular etkileyen karmak bir hastalktr [1]. Günümüzde bir çok toplumda,
kalp ve damar hastalklarndan sonra en fazla ölüme yol açan hastalk grubunu oluturmaktadr [2].
Kanserle mücadele için, antikanser ilaçlarn bitkisel kaynaklar üzerine Perdue JR. Ve
Hartwell’in yaptklar bir çalmada, yaklak 1200 ham bitki ekstresi, laboratuar hayvanlar üzerinde
denenmi ve bir çounun kanser hücrelerindeki büyümeyi (proliferasyon) azaltt tespit edilmitir. Bu
nedenle bitki ekstrelerinin proliferasyon üzerindeki etkisinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Hibiscus cinsi, Dünyann tropikal bölgelerinde yaklak 200 türden olumaktadr [3]. Baz
türlerin meyveleri yiyecek olarak kullanlmakla beraber özellikle H. sabdariffa türü birçok gdada
(reçel, meyve suyu, arap, puding vs.) katk maddesi ve renklendirici olarak kullanlmaktadr [4-6].
Bunlarn yan sra yüksek tansiyon önleyici, antioksidan, antifungal, antibakteriyel, analjezik ve
antimutajenik aktivite gibi biyolojik aktivite göstermektedirler [7-9].
Bu çalma kapsamnda H. sabdariffa çiçeklerinin fakl polaritelerdeki fraksiyonlarnn
antiproliferatif aktivitesinin incelenmesi amaçlanmtr. Bu amaçla, kurutulmu çiçekler CH2Cl2, nbütanol, EtOAc ve MeOH çözücüleri ile ekstrakte edilerek farkl polaritelerde ekstreler elde edilmitir.
Her bir ekstre, HeLa (6nsan Rahim Kanseri) ve C6 (Sçan Beyin Tümörü) hücrelerine kar
antiproliferatif aktivitesi bakmndan incelenmitir. Elde edilen deerler, ticari ve sentetik kemoterapi
ilac olarak kullanlan 5-Florourasil ve cis-platin ile kyaslanmtr.
KAYNAKLAR
[1] Klug, WS.,Cummings, MR., Genetik, 24, 28, 635-651, 2002.
[2] Ruacan, S., Karsinogenez, Klinik Onkolojinin Biyolojik Temelleri, 2003.
[3] Hickey, M., King, C., Cambridge University Press, UK, 49, 1997.
[4] Prenesti, E., Berto, S., Daniele, PG., Toso, S., Food Chem, 100, 433-438, 2007.
[5] Christian, KR., Nair, MG., and Jackson, JC., J. Food Compos. Anal., 19 (8), 778-783, 2006.
[6] Rasdhari, M., Parekh, T., Dave, N., Patel, V., and Subhash, R., Pak. J. Biol. Sci., 11 (17), 20101018, 2008.
[7] Faraji, MH. and Tarkhani, AHH., J. Ethnopharmacol., 65, 231-236, 1999.
[8] Farombi, EO. and Fakoya, A., Molecular Nutr.&Food Res., 45, 1120-1228, 2005.
[9] Garcia, VMN., Rojas, G., Zepeda, LG., Aviles, M., Fuentes, M., Herrera, A., and Jiménes, E.,
Pharm. Biol., 44 (4), 297-300, 2006.
Download