Uploaded by User6762

2. besin kimyasina giris

advertisement
BESİN KİMYASI
FOOD CHEMISTRY
Dr. Motaz Alawna
[email protected]
[email protected]
Bazı Önemli Tanımlar
Some Important Definitions
• Gıda maddesi : FOOD ITEMS
Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer
ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.
• Uyarıcı ve keyif verici maddeler : STIMULATING AND
PLEASURE – GIVING SUBSTANCES
Asıl olarak salgı faaliyeti , sinir sistemi ve bil hassa
duyusal organların faaliyetine etki eden maddelerdir.
Bazı Önemli Tanımlar
(Some Important Definitions)
• Beslenme : Nutrition
Sağlıklı bir hayat için enerji ve madde ihtiyacının karşılanmasıdır
bunun için vücuda alınan ham maddeye (raw material) besin
denir.
• Besin: Food
•
besin elementleri: Nutrients.
• Vücut ihtiyaçları: Body needs.
BESİN KİMYASINA GİRİŞ
(INTRODUCTION TO FOOD CHEMISTRY)
• Araştırma: STUDY / RESEARCH
• Üretim ve Geliştirme: Production and Development
• Kalite Güvence: quality assurance
• İşleme: Processing
• Gıda endüstri alanları: food industry areas
KAPSAM: Scope
• Gıda Bileşenleri: food components
• Gıda Partikülleri: Food Particles
• Gıda Bileşenleri ve Interaksiyonları: Food
components and Interactions
• Hayvansal orjinli dokular: tissues of animal origin
•
Bitkisel kaynaklı dokular: tissues of plant origin
•
Kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar: chemical and biochemical
reactions
• Yiyecek: Food
•
İçecekler: beverage/drinks
•
Nitelik: quality
•
Nicelik: quantity
• Oluşum: Formation
• Hazırlama: preparation
• Üretim: Production
• Analiz: Analysis
• saklama yöntemlerinden: storage methods
• besinlerin sindirim: digestion
• Halkın sağlığı: population health
• Zararlı maddeler:
harmful substances
• Gıda maliyetleri: Food costs
• Kalite: Quality
• Çeşitlilik: Diversity / variety
• Kolay hazırlama: Easy preparation
• Proseslemelerin etkileri: Effects of processes
• İlave edilen kimyasalların etkileri: Effects of added chemicals
• Besinsel değerler: Nutritional values
• Besinsel bozulma ve koruma prensipleri: Nutritional
deterioration and protection principles,
• Modifikasyonlar: modifications
• Gıda Kimyacı: Food Chemist
• Gıda bilimleri ve teknolojileri: Food science and
technologies
• Gıda kompozisyonu: Food composition
• Gıdanın fiziksel ve kimyasal özellikleri: physicochemical
properties
• Çevresel şartlar: Environmental conditions
• Rekabetçi hayat şartları: Competitive living conditions
•
toplumsal refah: social welfare
• biyolojik olarak üretim:
biological production
• Termal prosesleme: Thermal processing
• Termal olmayan prosesleme: Non-thermal processing
• Dondurma:
freezing
• Dondurarak kurutma: dry freezing
• Konsantre etmek: Concentrate
• Konsantrasyon: Concentration
• Dehidrasyon (sıvı kaybı): Dehydration
• Gıda Formülasyonlama: Food Formulation
• Gıda Prosesleme: Food Processing
• Gıda Depolama: Food Storage
• Meyve sebze işleme teknolojisi: Fruit and
vegetable processing technology
• Süt ve süt ürünleri işleme teknolojisi: Milk and
dairy products processing technology
• Et ve et ürünleri işleme: Meat and meat products
processing
• Bitkisel yağ teknolojisi: Vegetable oil
technology
• Tahıl Teknolojisi: Grain Technology
• Özel gıdalar teknolojisi: Special foods
technology
• Toz Gıda teknolojisi: Powder Food Technology
Download