istanbul medipol üniversitesi herkes için kolay ekonomi ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
HERKES İÇİN KOLAY EKONOMİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SEC128037
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Seçmeli Eğitim Merkezi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Emrah CEYLAN
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Perşembe 09:00-11:00 / Cuma 09.00-11.00
Dersin Amacı
İş dünyasına adım atacak üniversite öğrencilerinin, bugün yakından takip etmesi gereken, Türkiye ekonomisini
anlamak ve yorumlamak için nelere bakılması ve de nasıl bakılması gerektiği üzerine birer ekonomist gözüyle
olaylara bakma alışkanlığını kazandırmakta ve dersleri destekleyici uygulamalarıyla öğrencileri sadece dinleyici
olmaktan ilerisine taşımaktadır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Dersin sonunda öğrenciler;
1. Güncel tüm ekonomi ve finansal piyasaları tanıyabilecek.
2. Her gün gazetelerin ekonomi sayfalarında gördüğü rakamları ve istatistikleri kolaylıkla tanımlayabilecek.
2.1. Ekonomik terimlerin ve istatistikî bilgilerin yoğun olarak kullanıldığı ekonomi haberlerini kolayca
saptayabilecek.
3. Kişisel bütçesi ve parasını en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını gerçekleştirebilecek.
4. Ekonomi eğitimi almamış ya da belli bir süre olsa da konunun özüne vakıf olamamış öğrencilerin işin özünü
kavranmasına yardımcı olabilecek.
5. Para yönetimi ve yatırım süreçlerini bilecek ve finansal farkındalığını ve bilgisini yönetebilecektir.
Genel Yeterlilikler
Yaratıcı, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Modern Ekonominin Temelleri
2. Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsel Akımı,
3. Maliye Politikası, Fiyat Mekanizması
4. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
5. Büyüme ve Göstergeleri, İşsizlik, Verimlilik
6. Bütçe, Borçlanma, İç ve Dış Borç
7. Parasal Göstergeler ve Merkez Bankası Bilançosu
8. Piyasalar (Döviz, Faiz, Borsa)
9. Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler
10. Kişisel Bütçe Hazırlığı
11. Kişisel Finansal Planlama
12. Kişisel Finansal Planlama II
13. Dünyada ve Türkiye’de Bankacılık
14. Döviz, Altın ve Emlak Yatırımı
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, Gösterme, Örnek olay incelemesi.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve uygulamalara katılmalıdır.
Ders Notu Öğretim üyesinin ders notu ve ppt sunumlar.
Para Banka ve Finansal Piyasalar, Prof.Dr. İlker Parasız
Kaynaklar Önerilen The Economics of Money, Banking, Frederic Mishkin,
Kaynaklar Kolay Ekonomi, Dr. Mahfi Eğilmez
Sermaye Piyasaları, Analizler ve Portföy Yönetimi, Dr. Konuralp G.
Download