Yoldaki İşaretler - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

advertisement
Yoldaki İşaretler - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
Kitap Adı: Yoldaki İşaretler
Yazarı: Seyyid Kutub
Sayfa: 204 sayfa
Bitirme Tarihi: 8 Ocak 2008
Özet: Daha önceden 2 kez bitirdiğim eseri bu sefer sindire sindire, özümseye özümseye
okumaya çalıştım ve yararını gördüm zaten her kitapta oluyor bu 2. okuyuş başka bir hava
katıyor esere. Kitabımız 12 başlıktan oluşmaktadır. Sırasıyla
EŞSİZ BİR KUR'AN NESLİ
KUR'AN METODUNUN TABİATI
MÜSLÜMAN CEMİYETİN DOGUŞU VE ÖZELLIKLERI
ALLAH YOLUNDA CİHAD
'LA İLAHE İLLALLAH' HAYAT METODUDUR
KÂİNATIN NİZAMI
İSLAM MEDENİYETİN KENDİSİDİR
İSLAM DÜŞÜNCESİ VE KÜLTÜR
MÜSLÜMANIN MİLLİYETİ AKİDESİDİR
UZUN VADELİ BİR GEÇİŞ DÖNEMİ
İMANIN ÜSTÜNLÜĞÜ
İŞTE YOL BUDUR
İnsanoğlunun niteliğini, özelliğini hayattaki gayelerini, hareketlerinin nasıllığını yaşayacakları,
karşılaşacakları tehlikeleri ve bunlara karşı nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiğini güzel bir üslûb
ile anlatan Seyyid Kutub tüm bunları ancak Kuranî bir çizgide kalarak koruyabileceğimizi ve
gerçek mutluluğa ancak bu şekilde ulaşabileceğimizi söylemektedir. Kitaptan beğendiğim
pasajlar ise şu şekilde:
İlk dönemin örnek nesli Kurana kültürü geliştirme, bilgi edinme, haz duyup tatmin olma gibi
maksatlarla yaklaşmazlardı. Onlar gerek kendileri ve gerekse içinde yaşadıkları cemiyet
hakkında ve bu cemiyet içinde uygulanacak olan hayat tarzının nasıl olması gerektiği hakkında
ve bu cemiyet içinde uygulanacak olan hayat tarzının nasıl olması gerektiği hakkında Allahın
emrini öğrenmek üzere Kuranı ele alırlardı.
Kur'an Mekke'de inen bölümü Allah elçisine on üç yıl boyunca tek meseleden söz etti. Sunuş
biçimi tekrarlanmadan, kesinlikle değişmeyen tek bir meseleden...Kur'ani üslüp her seferinde,
bu meseleyi ilk kez dile getiriyormuşçasına yepyeni bir sunuş biçimi ile sunuyordu. Bu temel
mesele:
Akide meselesi...
Akide meselesinin başlıca kurallarını 'uluhiyet-ubudiyet' (tanrısallık-kulluk) ve bunların
1/2
Yoldaki İşaretler - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
arasındaki ilişki oluşturuyordu.
İslam sadece iki tip toplum tanır: 'İslam Toplumu' ve 'Cahiliyye toplumu'...
Tek medeni toplum ise İslam toplumudur.
Kültür de iki tiptir: İslam kültürü ve Cahiliyye kültürü.
Düzen de iki tiptir: İslam nizamı ve Cahiliyye nizamı
Bu pasajlar kitabın içeriği ve çizgisi hakkında bize oldukça fazla bilgi vermektedir. Mevla çok
okuyan, anlayan, anladıklarını hayatına yansıtan ve başkalarıyla da paylaşabilen hakiki
müminlerden olmayı nasib etsin.
İlyas Uçar - Ebû Rudeyha
{audio}http://www.desenblog.com/mp3/salavat-i-serif.mp3{/audio} 2/2
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards