Çocuklarımızı Eğitimden Mahrum Bırakmayalım

advertisement
12.09.2003 - ÇOCUKLARIMIZI EĞİTİMDEN MAHRUM BIRAKMAYALIM
Zümer,9
Muhterem Müslümanlar!
Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, terbiye etmek hepimizin asli görevidir.
Çocuk, Sevgili Peygamberimizin dilinde; Cennet çiçeğidir, gönül meyvesidir. Kur’an
dilinde; dünya hayatının süsü, Allah’ın lütfu ve bir imtihan vesilesidir.
Ümidimiz ve istikbalimiz çocuklarımız, Huzuru İlahi’de bize şefaatçi de olabilir,
şikayetçi de… Onları güzel terbiye eder, Allah’ı, Peygamberini sevdirir; atasını, tarihini
tanıtır; islami ölçüler içerisinde örf ve adetlerimizi belletir; helali, haramı öğretirsek bize
şefaatçi olurlar. Bunları yapmadığımız zaman da bizden şikayetçi olurlar.
Aziz Mü’minler!
Tarladaki ot, saksıya alınıp bakım yapılırsa çiçek olur. Saksıdaki çiçek tarlaya bırakılıp
ihmal edilirse ot haline gelir. Nice taşlar vardır ki işlenince, mücevher olur. Bu nedenle
evlatlarımızı sağlıklı, bilgili, kültürlü, çalışkan, dürüst, milli ve dini duygularla dopdolu
yetiştirmeliyiz. Bunun yolu da eğitimden geçer. Yüce Dinimiz, beşikten mezara kadar ilim
öğrenmeyi, kadın-erkek her Müslümana farz kılmıştır. Bilgiyi, Çin de bile olsa gidip
almayı tavsiye ederken; Bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını beyan etmiştir.
Değerli Kardeşlerim!
Bilgi insanın ışığıdır. Eğitime sırt çevirmek ışığa küsmektir.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.v.) hayatı boyunca cehaletle savaşmış;
İslam’ın en büyük düşmanı olarak cehaleti görmüştür. Onun için, İslam’dan önceki
döneme “Cahiliyye Devri”; Müslümanların en azılı düşmanı olan kişiye de “Cehaletin
babası” manasına gelen “Ebu Cehil” denilmiştir. İslam, cahiliyye dönemine son vererek
ilim ve irfan çağını açmış, Müslümanların okur-yazar olmaları için her türlü tedbiri
almıştır.
İnsanlık tarihinin gerçek mimarları ve en büyük öğretmenleri annelerdir… Yarınların
anneleri olacak kız çocuklarımızı özenle yetiştirmeliyiz ki; ülkemizin ihtiyaç duyduğu
aydın nesli onlar yetiştirecektir.
Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı şu günlerde, çocuklarımızın okula kaydını
yaptırırken kız-erkek ayrımı gibi yanlış bir davranış içine girmeyelim.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards