Niyet Ettim Allah Rızası İçin Adam Öldürmeye! - İlyas Uçar

advertisement
Niyet Ettim Allah Rızası İçin Adam Öldürmeye! - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
Hamd Alemlerin Rabbine, salât ve selam onun elçisi biricik Efendimiz (s.a.v.) üstüne olsun.
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...
Efendim son zamanlarda dikkatimi çeken ve beni rahatsız eden bir konuyu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Başlığa bakıp, ilk planda kızanlar olabilir ama lütfen yazıyı baştan sona okuyalım.
Malumunuz olduğu üzere dinimiz İslam; barışı, kardeşliği, merhameti, şefkati ve bunlarla
beraber birçok güzel özelliği içerisinde barındıran, kaynağı itibariyle Kur’an-ı Kerim gibi sağlam
bir kitaba, Efendimiz (s.a.v) gibi güzel bir sultana sahip olan, yüce bir dindir.
Tarih boyunca dinimize karşı düşmanlık besleyen, onu karalamaya ve kötülemeye çalışan hatta
günümüzde İslam eşittir terörizm diye bir algılama uyandırmaya çalışan bazı talihsizler olsa da,
İslam Rabbimiz’in muhafazasıyla tüm dünyada her zaman gâlip ve hâkim bir din olmuş ve
olmaya devam edecektir. Ancak, Kur’an ve Sünnet yoluna tâbi olanlar her türlü kötülüğe ve
zulme karşı yek vücut olup İ'lâ-yı Kelimetullah ve Rıza-yı İlâhi için mücadele ederlerken, tarih
boyunca bir takım gruplar veya kişiler asıl hedeflerinden sapıp, İslam aleyhtarlığı yapan o
talihsiz kişilerin ekmeklerine yağ sürmeye devam etmektedirler. Kendilerini en samimi
Müslüman ve en muttaki kul, gittikleri yolun en doğru yol ve yaptıkları işin de en doğru iş
olduğunu zanneden bu ehl-i cehâlet ne yazık ki İslam’a zarar vermekte ve dinimizin yanlış
temsil edilmesine sebebiyet vermektedirler. Mesela, kısa zaman önce hepimizin de şahit olduğu
Libya Kralı Kaddafi’nin öldürmesi olayı bunun en tipik örneğidir.
Kaddafi hak ett mi etmedi mi? İyi miydi kötü müydü? Öldürenler haklı mıydı değil miydi? Bu
sorular konumuz dışında bizi ilgilendiren onun öldürülüş şekli. Çünkü, izlediğimiz şekliyle
tekbirler getirilerek, Allah’ın ismi anılarak, islami bir gereklilik olduğu gösterilerek katledildi. Yine
Suriye’de son zamanlarda hatta bir kandil gecesi öldürülen masum insanlar da bu amaçla
gerçekleştirildi. İslam adına yapılan bu hareketler sizce ne kadar doğru? Bizim inandığımız ve
yaşamaya çalıştığımız din bu din mi? Allah adına bu şekilde can alınır mı?
1/2
Niyet Ettim Allah Rızası İçin Adam Öldürmeye! - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
Bu sorulara verilecek cevap çok basit. İslam dini bitkilerden tutun hayvanlara kadar, ismini
bilemediğimiz ve sayısını tahmin edemeyeceğimiz canlılara kadar tüm mahlukata yumuşak
davranmamızı, hoş görülü olmamızı, eziyet ve işkence etmememizi hatta Allah adına canına
kayılacak tek tür olan kurbanlıklara bile sevgi ve merhamet ile yaklaşmamızı emreden bir dindir.
İlla bir canlının öldürülmesi gerekiyorsa bunun şartları ve belli yolları olmak zorundadır. Allah’ın
adı anılarak kişisel kin ve nefretlerimiz canlılar üzerinde sergilenmemelidir. Şu cennetlik bu
cehennemlik, şu Müslüman bu kafir diye Allah adına hüküm verilmemelidir.
Bu vesile ile yüce Rabbimiz masumların canlarına kıyanlara merhametli olmayı ve doğru yola
girebilmeyi nasib etsin. Bizleri ise işkence ve zulüm yapmaktan, işkence ve zulme uğramaktan;
kendisi adına yanlış ve çirkin işler yapmaktan ve buna vesile olmaktan muhafaza eylesin.
Cümlemizi görünür görünmez düşmanların şerlerinden ve onların desiselerin uzak tutsun. Amin
İlyas Uçar - 09.02.2012
2/2
Download