İslam`ın Işığında Kadın - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

advertisement
İslam'ın Işığında Kadın - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
Bugün ülkemizde ve küreselleşen dünyamızda bir kadın probleminin olduğu bilinmektedir
cümlesiyle tanıtıma hazırlanan İslam'ın Işığında Kadın, 1996-1997 yıllarında Türkiye Diyanet
Vakfı Kadın Kolları tarafından düzenlenen Konferans ve Panelleri ihtiva etmektedir.
Ankara, 2008 basımlı kitap, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından piyasaya sürülmüştür. 12
Mart 2011 yılında bitirmek nasib oldu kitabı, akademik çalışma yapan veya ilahiyat alanında
okuma yapmak isteyenlerin okuması ve incelemesi gereken bir kitap diye düşünüyorum.
Kitabın içeriğinde kadın konulu panellerin yanında "kadir gecesi, Kur'an ahlakı, hurafeler ve
vahiy" konuları da yer almaktadır. Süleyman Ateş'ten, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri
Yılmaz'a kadar birçok meşhur ismin yer aldığı bu organizasyonda sunulan bilgiler, kadınlar
hakkındaki dünyamızın ne kadar küçük olduğunu bize açık ve net göstermekte ve ufkumuzu
alabildiğine genişletmektedir.Bunun haricinde katılmadığım hatta saçma bulduğum görüşler de
kitapta yok değil. Zaten her zaman diyorum bir kitabı okumak, o kitabı tamamıyla kabul etmek
ve benimsemek değildir. Her alandan, her grubun, her cemaatin, mezhebin vs. kitabını okur ve
incelerim, kaynaklarından bilgilenmeyi ağızdan ve kulaktan dolma bilgilenmeye her zaman
tercih ederim.
İşte sizler için seçtiğim gözüme çarpan, ilginç birkaç pasaj:
... kadın konusu, İslam dünyasının - moda tabiriyle- yumuşak karnı... (s. 3)
1/3
İslam'ın Işığında Kadın - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
... ben demiyorum ki Osmanlı altın çağdı, başından sonuna kadar herşey mükemmeldi, çok
hataları vardı. osmanlı büyük bir devlet kurdu, dünyaya hükmetti, sonradan kendi kendine
yıkıldı. Osmanlıyı yıkan kendi zaafları, kendi yanlış hareketleriydi... (s. 45)
... Osmanlı valide sultanlarının hepsi cariye kökenli, belki bir ikisini bunun dışında tutabiliriz... (s.
52)
... yani Hrsitiyanlıkta örtünme vardır... (s. 73)
... Hazreti Peygamber ne kırmızı fes giydi, ne de bizim hocaların sardığı gibi sarık sardı... (s. 80)
... İslam'ı birtek başörtü çaputuna bağlamanın, islam'ı bundan ibaret görmenin anlamı yoktur...
(s. 81)
... Peygamberimiz döneminde kadınlar da erkekler gibi camiye giderdi, cuma namazları kılardı...
(s. 86)
... İslam Hukuku'nda boşama hakkı aile reisi olarak erkeğindir... (s. 88)
... bu ayete dayanarak, kadının aklının noksanlığının ileri sürülüp kitap ve sünnette olmadığı
halde bazı konularda kadının şahitlik yapamayacağını söylemek yanlış olur... (s. 103)
... Arap toplumunda, erkeğin eşini dövme adeti bulunmaktadır. Hz. Peygamber, bu kötü adeti
ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Hatta onun, bir ara, eşini döven erkeklere kısas uygulamayı bile
düşündüğü rivayet edilmektedir... (s. 108)
2/3
İslam'ın Işığında Kadın - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
... Kadir gecesi, beşeriyet için hidayet ve selametin, kurtuluş ve mutluluğun kaynağı ve
başlangıcıdır. (s. 123)
... Kur'anın gösterdiği ahlakı yaşayan, Allah'ın ahlakını yaşıyor demektir. (s. 153)
... bu hurafelerin menşei nedir? Nereden geldi? Nereden kaynaklandı? Müslümanlığı nereden
bu hurafeler sirayet etti derseniz: Birincisi, müslümanlığı kabul eden yahudi alimler, ... ikincisi,
ihtida etmiş yahudiler, ... üçüncüsü, İran, ... bir de, Süryaniler... (s. 177)
Cümlelerimi yine sevdiğim ve her zaman tekrar ettiğim bir dua bitirmek istiyorum: "Rabbim çok
okuyabilmeyi, doğru anlayabilmeyi, okuduklarımızı ve anladıklarımızı hakkıyla hayatımıza
yansıtabilmeyi, örnek olabilmeyi, sahip olduklarımızı cömertçe paylaşabilmeyi bizlere
nasib eyle! İlmimizi, fehmimizi, idrakimizi zenginleştir, bizleri sevdiğin ve değer verdiğin
kullar arasında kat!
" (amin)
Not: Bu ve bunun gibi tanıtımlar tamamen İlyas Uçar tarafından bilgilendirme amaçlı
yapılmaktadır. Ticari ve kötü bir amaç olmadığı müddetçe kaynak gösterilerek paylaşılmasında
bir sakınca yoktur. Aksi halde kul hakkı çiğnenmiş olacaktır, duyrulur!
3/3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards