İlk İslam Tarihi Oyunu `Çağrı` - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha

advertisement
İlk İslam Tarihi Oyunu 'Çağrı' - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
Türk tarihini konu alan “Muhteşem Binyıl” adlı Facebook oyunundan sonra, şimdi de İslam
tarihini konu alan ikinci tarih oyunu “Çağrı” oyuncular ile buluşuyor.
İslam tarihi hakkında bu kapsamda yapılan ilk ve tek oyun olma özelliğini taşıyan Çağrı; Hz.
Muhammed (s.a.v.)'den Abbasiler'in altın çağına kadar İslam'ın doğuşu ve yükselişini konu
alıyor.
Oyuncular kendi devletlerini kurarken, İslam tarihinde yapacakları yolculuklarıyla devletlerini
geliştirip arkadaşlarıyla rekabet ediyor.
Şu anda Türkçe ve İngilizce olarak oynanabilen Çağrı, yakın zamanda Arapça olarak da yayına
girecek.
Oyun Hira Mağarası’nda Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inen ilk ayet olan Oku ile başlayıp; İslam
tarihinin, “Hicret”, “Bedir Savaşı”, “Uhud Savaşı”, “Mekke’nin Fethi”, “İslamiyetin Yayılışı”,
1/2
İlk İslam Tarihi Oyunu 'Çağrı' - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
“Kuran-ı Kerim’in Çoğaltılması”, gibi önemli olayların resmedildiği sahnelerle devam ediyor.
Oyuncular bu olaylarla ilgili tarihi bilgi edinirken, bir yandan da bu sahnelerde gizlenmiş eşyaları
bulmaya çalışıyorlar.
Ayrıca yine tarihte önemli yer teşkil eden Mescid-i Nebevi, Kufe Mescidi, Mescid-i Aksa ve
Samarra Ulu Camii gibi İslamiyet’in önemli eserlerini de oyuncular devletlerine yerleştirebiliyor.
Tamamen ücretsiz olan bu oyunu oynamak için: http://apps.facebook.com/cagrioyna
2/2
Download