MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 29 Ekim Caddesi

advertisement
MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
29 Ekim Caddesi No:23 34197 YenibosnaBahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.İhlas.com.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortağın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
İlişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: İhlas Holding A.Ş.
: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
: 22.07.2011
: İştiraklerimizden İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.nin
Hisse Alımı Hk.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;
Bağlı ortaklıklarımızdan % 95,91 oranında etkin pay sahibi olduğumuz İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.;
1- Ana faaliyet konusu; yemek üretmek ve pazarlamak olan 860.000 TL sermayeli, Şifa Yemek ve Gıda Üretim
Tesisleri Ticaret A.Ş.’ne, satın alma yoluyla %95 oranında iştirak etmeye karar vermiştir.
Söz konusu şirket için, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ne, bir değerleme
çalışması yaptırılmış olup, değerleme raporunda, indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre, toplam şirket değeri
18.319.883 TL olarak tespit edilmiştir. Bu fiyat baz alınarak, pazarlık usulüyle, 18.000.000 TL toplam şirket
değeri üzerinden, şirketin % 95 oranındaki sermayesine tekabül eden 817.000 TL nominal değerli pay,
17.100.000 TL’sına satın alınmıştır. Satın alma bedeli peşin olarak ödenecektir.
2- Ana faaliyet konusu; yurt içi ve uluslararası nakliyat, personel taşımacılığı, depo, antrepo işletmeciliği olan
1.200.000 TL sermayeli, KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ne satın
alma yoluyla %95 oranında iştirak etmeye karar vermiştir.
Söz konusu şirket için, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ne bir değerleme
çalışması yaptırılmış olup, hazırlanmış olan değerleme raporunda, indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre,
toplam şirket değeri 12.482.262 TL olarak tespit edilmiştir. Bu fiyat baz alınarak, pazarlık usulüyle, 12.000.000
TL toplam şirket değeri üzerinden, şirketin % 95 oranındaki sermayesine tekabül eden 1.140.000 TL nominal
değerli pay, 11.400.000 TL’sına satın alınmıştır. Satın alma bedeli peşin olarak ödenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Aral
Yönetim Kurulu Üyesi
Download