AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

advertisement
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Şirketimizin Saf GYO A.Ş ile birleşmesine ilişkin İnceleme Hakkı Duyurusu dökümanları hakkında /4
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SAFGY
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.09.2016
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo
Tarihi
30.06.2016
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Mevcut
Sermaye
Pay Grup Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor,
TREAIGY00025
19.422.648,65
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
180.577.351,35
TOPLAM
Borsa da İşlem Gören
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye
Tutarı (TL)
0,32323
B
Azaltılacak Sermaye
Tutarı (TL)
Ulaşılacak
Sermaye
Ortaklarına Verilecek Payların
Nevi
Hamiline
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet
ISIN Bilgileri
19.422.648,65
230.091.850
410.669.201,35
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
200.000.000 TL
230.091.850 TL
0 TL
430.091.850 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru
Tarihi
28.09.2016
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru
Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
15.11.2016
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Saf GYO A.Ş. ile birleşmesine ilişkin açıkladığımız Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurumuzda bahsi geçen 2016
yılı Değerleme Raporları devamı ektedir.
Diğer bilgi ve dökümanlar www.akisgyo.com şirket Kurumsal internet adresimizin Yatırımcı İlişkileri bölümü, İnceleme Hakkı
Duyuru Evrakları başlığı altında Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel Ruhsat Alımı Sonrası Değerleme Raporu.pdf - Değerleme Raporları
EK: 2
Esenyurt Akbatı AVYM Kira Değer Tespiti DR.pdf - Değerleme Raporları
EK: 3
Bulgaristan 22 Adet Parsel Değerleme Raporu.pdf - Değerleme Raporları
EK: 4
Bostancı 315 Ada 3 Parsel Ruhsat Alımı Sonrası Değerleme Raporu.pdf - Değerleme Raporları
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download