20-21.12.2010 dış ticaret ihracat eğitimi 30.12.2010 insan kaynakları

advertisement
ASOEĞİTİM
20-21.12.2010 DIŞ TİCARET İHRACAT EĞİTİMİ
yatlandırma, Akreditif Türleri
İhracat Belgeleri ile Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
I.
- İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin
(ATR, EUR.1, Menşe Şahadetnamesi, Form vb.)
düzenlenme esasları ve menşe kriterleri
Dış ticaret alanında gittikçe artan eğitimli ve kalifiye eleman
ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Odamız 12 saat (2
gün) süren “Dış Ticaret İhracat Eğitim Proğramı” düzenlemiştir. Gerçekleştirilen eğitimde, dış ticaret konularında temel
bilgilerin yanısıra mevzuatlar, finansman ve ihracat destekleri yanısıra çağdaş yöntemler deneyimli öğretim elemanları
tarafından katılımcılara aktarılmıştır. Eğitim programının hedef kitlesi; işletmelerde dış ticaret işlemlerini yürütmekte
olan ve/veya dış ticaret elemanı olmayı amaçlayan kişilerdir.
Eğitimde;
- Basitleştirilmiş Usuller hakkında genel bilgiler
- ATR ve EUR.1 Belgelerinin Sonradan Kontrolünü ilişkin bilgiler
- İhracat Veri tabanları
II.
- Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
İhracatın Finansmanı ve İhracat Destekleri
İhracat Mevzuatı
I.
I.
İhracatın Finansmanı ve Muhasebesi
- İhracatın tanımı ve ihracat türleri
İhracatta Devlet Destekleri,
- İhracatçı olabilmek için gerekli şartlar ve prosedürler
- İhracat yapabilmek için alınması gereken izinler ve sertifikalar
- İhracı yasak ve ön izne bağlı ürünler ile bunlara ilişkin prosedürler
- İhracat yapabilmek için gerekli belgeler ve bunların düzenlenme usul ve esasları
Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri
II.
Türk Eximbank Kredileri
III.
İhracatta KDV İstisnası konuları işlenmiştir.
- İhracat sözleşmeleri
Konusunda uzman Eğitimci Fedai Uzun tarafından verilen
-Ürünlerin GTİP ve alt açılımları hakkında genel bilgiler
eğitim 20-21 Aralık 2010 tarihinde 10:00-17:00 saatleri
II.
arasında, Odamız Zafer Çağlayan Meclis salonunda gerçek-
- İhracatta Teslim şekilleri (INCOTERMS), Ödeme Şekilleri, Fi-
leştirilmiştir.
30.12.2010 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimi, yönetici yada operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli arttırılması için
tüm destek faaliyetlerin devreye sokulmasını amaçlar. İnsan
kaynakları yönetimi, organizasyon içinde özellikle kadroların
oluşturulmasıyla işe başlar, daha sonra personelin eğitimi,
gelişimi, motivasyonu, performansının arttırılması ve sağlık,
güvenlik gibi önlemlerin alınmasıyla çalışmalara devam edilir.
Ancak globalleşen dünya, yeni yönetim teknikleri, işçi sendikaları ve devletin yasal düzenlemeleri gibi dış çevre faktör-
92
lerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu bağlamda
Odamız, “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi” düzenlemiştir.
Gerçekleştirilen eğitimde, Temel İnsan Kaynakları Planlaması,
İş Analizi, Personel Seçme / Yerleştirme - Mülakat Teknikleri ve Kariyer Planlama, Geliştirme ve Eğitim, Performans
Yönetimi, Motivasyon Yönetimi, İş Kanunu ve Uygulamaları
konularında bilgiler aktarılmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde
09:30-18:30 saatleri arasında, Odamız Zafer Çağlayan Meclis
salonunda gerçekleştirilmiştir.
Download