çocuklar için etkileşimli akıllı oyuncaklar

advertisement
ÇOCUKLAR İÇİN ETKİLEŞİMLİ AKILLI
OYUNCAKLAR
Esra Barut
Anadolu Üniversitesi (Turkey)
[email protected]
Eğitsel alanda yeni öğrenme yaklaşımları, eğlence ve öğretimi uyumlu bir
yapıda bütünleştirerek bir çerçeve olarak sunulmasında önemli bir rol
oynamaktadır (Dobbins, 2015). Yenilikçi yaklaşımlara göre sanallaştırılmış
oyuncakların eğitim alanında kullanılmasının öğrencilerin kendi kendilerine
öğrenmelerini desteklediği düşünülmektedir. Bu duruma yönelik olarak
günümüzde geleneksel öğrenme-öğretme ortamlarının sağlayamadığı etkileşim
olanağı sanal oyun ve akıllı oyuncaklar ile sağlanabilmektedir. Teknolojik
özellikleri bulunan akıllı oyuncaklar, çocukların oyun ile etkileşim kurarak
hikayeleştirmeyle öğrenme davranışlarını desteklemektedir (Kara, Aydın ve
Cagiltay, 2014). Son teknoloji ürünleri olan etkileşimli akıllı oyuncakların
yapılandırmacı
yaklaşımın
işe
koşulmasında
yararlı
olabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle akıllı oyuncakların sınırlıklarını ortadan kaldıran
gerçek dünya ile sanal dünyanın aynı anda sunulmasına olanak sağlayan
artırılmış gerçeklik oyuncaklarının eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılması
büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak akıllı oyuncak türlerinden olan artırılmış
gerçeklik oyuncaklarının öğrenme süreçlerine yönelik yapılan çalışmaların
nicelik olarak yetersizliği ve eğitsel katkıları ele alındığında bu konunun
araştırılma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Keywords: Akıllı oyuncaklar, etkileşimli oyuncaklar, artırılmış gerçeklik,
artırılmış gerçeklik oyuncakları.
Download