17 Businesses to Start Now!

advertisement
BÖLÜM 8
DİJİTAL PAZARLAMA
DİJİTAL PAZARLAMADA ETKİLEŞİM
‘’ ETKİLEŞİMLİ PAZARLAMA, PAZARLAMANIN TEK
TARAFLI BİR DUYURUDAN ÖTEYE GEÇEREK BİR
DİYALOG HALİNE GETİRİLMESİDİR.
Aşağıda bazı örnekler dijital pazarlama yöntemleriyle ilgili
bilgi eksikliğinin göstergesi.
 Amacına uygun olmayan, görsellik ve işlevsellik
açısından eksikleri olan, güncellenemeyen web siteleri,
 Arama motorlarında anahtar sözcüklerle arama
yapıldığında listelenen sonuçlarda bu sözcükle ilgisi
olmayan siteler
 E-posta kutularına ve cep telefonlarına gönderilen
spam mesajlar
DOĞRU OLAN ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR ANA
HATLARIYLA ŞUNLARDIR:
 Ürün veya hizmetin, arama motorlarında kullanılan
anahtar kelimelere uygun olması, firmanın hedeflediği
ziyaretçi ile arama yapan ziyaretçinin beklentisinin aynı
olması.
 İlgili kullanıcıyı siteye yönlendirebilmek.
 Site üstünden ürün ve hizmet tanıtımı yaparken
etkileşimli uygulamalarla desteklenen doğru
sınıflandırmalar yapmak. Ürün çeşidine, fiyatına göre
vb.
 Web sitesinde kullanıcı dostu uygulamalar sunmak ve
daha önce web sitesi özellikleri bölümünde anlatılan
web sitesinin hizmet kalite unsurlarına özen göstermek.
 E-Posta ve E-Bültenler kullanarak müşterinin
devamlılığını sağlamak.
 Sosyal mecraları, blogları, pazarlama iletişimi
kurmak için kullanmak, takip etmek, ağızdan
ağıza pazarlama yöntemini stratejik bir araç
olarak etkin kullanmak.
İNTERNET VE BİREBİR PAZARLAMA
Birebir pazarlama müşteriyle birebir ilişki kurmakla
başlar.Müşterilerin her biri , kitlesel pazarlamada
muhatap olunan ortalama müşteri gibi değil birer
birey olarak algılanmak istiyorlar.
BİREBİR İLİŞKİ NEDİR?
 Tek yönlü değil iki yönlü kurulur.
 Karşılıklı güven.
 Zaman içinde gelişir.
 Karşılıklı anlayış.
BİREBİR PAZARLAMA NEDİR?
 Kimliği belirsiz anonim müşteriler elde etmek yerine
müşteriyle tanışmak ve onun kendini tanıtmasına fırsat veren
iletişim platformları kullanmaktır.
 Müşteriyle doğrudan, anlamlı ve sürekli bir ilişki kurarak
pazarlama faaliyetlerini yürütmektir.
 Müşterinin sadece demografik özelliklerine göre değil yaşam
biçimleri ve yaşam evrelerini dikkate alarak pazarlama
yapmaktır.
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
 Üretim ve pazarlama fonksiyonuna ilşkin stratejik
kararları firmanın ana hedef ve stratejisine
bağlıdır.
 Pazarlama stratejilerini geliştirirken euygulamalardan faydalanmak, internet
mecrasının sunduğu fırsatları değerlendirmek
isevyine firma yönetiminin ne derece vizyon
sahibi olduğuna bağlıdır.
Dijital pazarlamanın özü tek kelime ile
“etkileşim”.Etkileşimin prensiplerine uygun
olarak tasarlanmayan elektronik pazarlama
stratejileri her geçen gün etkinliğini ve önemini
yitirmektedir.
Dijital pazarlamada doğru stratejiler geliştirmek
için önce etkileşimi bilmek gerekir.etkileşimi
bilmek için e-vizyon sahibi olmak gerekir.
E-Dönüşüm stratejilerinde olduğu gibi etkileşimli
pazarlama stratejilerini geliştirecek olanlarda
web tasarımı ya da barındırma hizmetleri
verenler değil, firmanın sahibi, yöneticileri ve
çalışanlarıdır.
Dijital Pazarlama ve reklam stratejilerin, etkileşimli
uygulamaları geliştirme aşamasında, işletmelere hizmet
sunan çok çeşitli alanlarda uzmanlaşmış dijital ajans veya
yrni medya reklam ajansları ortaya çıkmıştır.
DİJİTAL AJANS VEYA YENİ MEDYA AJANSI NEDİR? NE
YAPAR?
 İnternet ve web tabanlı işlerde çeşitli iletişim
faaliyetlerinin teknik ve yaratıcı kısımlarını üreten
şirketlere denir.
 Hizmetleri web tasarım, e-mail pazarlama ve sosyal
medya danışmanlığı gibi genel olabilr veya video içerik
üretimi, sosyal kampanyalar, uygulama ve yazılım
üretimi, arama motoru optimizasyonu gibi.
Bu şirketler reklam ajanslarından farklı olarak genelde
pazarlama faaliyetlerini online mecralarda sürdürür
ve dijital işler yapar.
Geleneksel ajanslarda dijital alanlarda faaliyetlerde
bulunmaktadır.
DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI
 Web sitesi kurarak sanal dünyada yer almak ve
erişilebilir olmak
 Arama motorlarında anahtar kelimeler satın alarak
sitenin ana sayfa ve ilgili varış sayfalarına yönlendirme
yapmak.
 Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için
arama motoru optimizasyonu yapmak.
 Firmanın kurumsal web sitesi haricinde ürün ve
hizmetlerine ait farklı web siteleri kurmak, ürün
ve kampanyalar için mikri siteler oluşturmak.
 Online ve monil mecrayı pazarlama amaçlı
kullnmak.
 Yaratıvı banner reklamlar vb. Uygulamaları
tasarlamak.
 Diğer sitelerde İş ortaklığı programları
geliştirmek.
 E-posta pazarlaması yapmak.
 Düzenli e-bülten gönderimi yapmak.
 Sosyal ağlarda, paylaşım sitelerinde yer almak.
 Sosyal mecrayı takip etmek, sayfalar ve hesaplar
açarak kullanmak.Firma hakkında ürün ve
hizmetleri hakkında olumlu görüş ve yorumların
yapılması için çaba sarfetmek.Olumsuz görüş ve
şikayetler yayılmadan önlem almak.
 Ağızdan ağıza pazarlama uygulamak
 Akıllı cihazlar için mobil uygulamalr yüklemek.
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ETKİLEŞİMLİ PAZARLAMA
UYGULAMALARI
 Web sitesine giriş yapan ziyaretçinin kimliği
• Yeni bir ziyaretçi
• Üye olan ziyaretçi
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİLEŞİMLİ
UYGULAMALR
 Web sitesinin kişiselleştirilmesi ve müşteriye özel ürün ve
hizmet sunumu.
 Web sitesi hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, iade, şikayet, vb.
Sonrası hizmet sürecinin iyi yönetilmesi.
 Web sitesi üstünden ziyaretçiyle iletişim sağlamak için
hazırlanan formlar, sohbet ve forum odaları, canlı destek
hizmetleri
 Web üstünden ses ve görüntü dosyaları yayınlamak.
 Web sitesi içeriği üzerinden sitenin ilgili sayfalarına
yönlendirme amaçlı köprü bağlantıları kurmak.
 Web sitesindeki ürün ve hizmetler hakkında alıcının
görüşlerine yer verecek alanlar oluşturmak.Yorumlar
yapılmasını sağlamak.
 Bunu alan şunu da aldı şeklinde referans sistemi kurarak online
tüketiciye bilgi sağlamak, arkadaşına gönder, tavsiye et, vb.
Etkileşimlere fırsat vermek.
İŞ ORTAKLIĞI MODELİNDE PAZARLAMA
YÖNTEMLERİ
 İş ortağının kendi sitesinde içeriğiyle alakalı
örneğin, reklam banner’ı yayınlyarak pazarlama
faaliyetinde bulunması.
 Ürün inceleme ve karşılaştırma sitelerinde
ürün/hizmet hakkında bilgi vererek doğrudan
reklam verenin sitesinin ilgili sayfasına
yönlendirmek.
 E-Posta aracılığıyla reklamverenin adına google
reklamı verilmesi.
 Sosyal mecralarda ürün veya hizmeti çevresiyle
ve takipçileriyle paylaşması.
PAZARLAMA AMAÇLI ELEKTRONİK POSTA VE
POSTALAMA SÜRECİNİ ÖZELLİKLERİ
 Mesaj ilgi çekici olmalı ve cevap verme isteği
uyandırmalıdır.
 Mesajın içeriği kısa ve bir ekran boyutunu aşmamalı.
 Hemen konuya girmek içeriği okuyucunun keşfine
bırakmamak gerekir.
 Bir mesaja iki ayrı teklif sıkıştırılmamalıdır.
 E-Posta içeriğinin ürün veya hizmeti almaya teşvik
etmesi gerekir.
 E-Postayı alan müşteri adaylarının sorabileceği
sorular daha önceden öngörülüp hazır olmak.
 E-Posta mesajıyla ilgili makul hedefler belirlemek ve
mucizeler yaratmasını beklememek gerekir.
OPT-İN, Bir internet kullanıcısının ilgilendiği
konularda ticari e-posta meajları gönderilmesine
rıza göstermesi, e-posta mesajını kendisi lmak
istediği anlamına gelmektedir.
OPT-OUT, Bir internet kullanıcısının istediği
zamane-posta listesinden ayrılabilmesi demektir.
İZİNLİ PAZARLAMANIN BEŞ AŞAMASI
 Müşteri adayına gönüllülüğü teşvik edecek bir
ödül önerisinde bulunun.
 Size ilgi gösteren müşterinize ürün ya da hizmet
hakkında bilgi verin.
 Tüketicinin verdiği izni koruyabilmek ve
sürdürebilmekl için ödül sistemini yenileyin.
 Daha fazla izin almak için ek ödül önerilerinde
bulunun.
 Zaman içinde tüketicinin vediği izinle satın alma
davranışını kara dönüştürmek için harekete
geçin.
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA
 Tüketicilerin beğendikleri ürün veya hizmeti veya
firmanın beğendiği bir uygulamasını çevresiyle
paylaşması, başkalarına duyurarak onlarında
faydalanmasını sağlaması faaliyetlerine denir.
 Türkiye’nin ilk Ağızdan ağıza Pazarlama ajansı olan
fikrimuhim.com bu pazarlama yöntemini e-iş
modeli olarak kullanıyor ve ağızdan ağıza
pazarlamayı, markaları yönlendirme gücünü bizzat
tüketiciye veren bir pazarlama devrimi olarak
nitelendiriyor.
Download