DIŞ TİCARET MEVZUAT BÜLTENİ Güncel

advertisement
DIŞ TİCARET MEVZUAT BÜLTENİ Güncel Mevzuat Değişiklikler i Tar ih Konu Başlığı Açıklama Dayanak 01.11.2005 Bankacılık Kanunu 17.11.2005 Gümrük Mevzuatı/ CE İşareti 01.11.2005 tarih, 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu. 17.11.2005 tar,ih, 25996 sayılı Resmi Gzete’de yayımlanan 2005/35 sayılı Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği. 15.11.2005 Gümrük Mevzuatı/ Geçici İthalat 18.11.2005 Vergi Mevzuatı /Yeniden Değer leme Oranı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 17.10.2005 tarihinde T.C Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 01.11.2005 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Oyuncakların ithalatında Sağlık Bakanlığından alınacak “Uygunluk Belgesi”nin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Önceki uygulamada oyuncakların ithalatı 2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünler Tebliği kapsamında yapılmaktaydı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC) tarafından Uluslararası Garanti zincirinin üyeleri arasına 15.11.2005 tarihinden itibaren 63.ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin dahil edildiği ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin v eşyaanın geçici kabulu v mesleki malzemelerin geçici ithalatı v sergiler,ticari fuarlar, toplantılar ve dünya gümrük örgütü (WCO)’nun benzeri etkinliklerde kullanılmak veya gösterilmek üzere yapılan geçici ithalat v ticari örnekler ve reklam malzemelerinin geçici ithalatının ATA Karneleri ile yapılabileceği, buna karşın, ATA Karnelerinin v transit ticaret işlemleri, v posta trafiği için kabul edilmeyeceği açıklanmıştır. 2005 yılı için yeniden değerleme oranı %9.8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2005 yılına ait son geçici vergi dönemi içinde uygulanır. 18.11.2005 Dünya Odalar Federasyonu ve Ata Karnesi Konseyi Tarafından Yapılan 15.11.2005 Tarihli Duyuru 18.11.2005 tarih, 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 353 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği K.K.T.V’larının kimlik tesbitini T.C Maliye Bankacılık İşlemleri/ K.K.T.C Vatandaşlarının gerektirecek bir işlemi Türkiye’de Bakanlığı’nın Türkiye yaptırmak istemeleri durumunda; Bankalar Bir liği’ne Kimlik Tesbiti herhangi bir süre ile kısıtlı olmayan Yönelik 18.11.2005
Hazırlayan:T.Garanti Bankası A.Ş Mevzuat Proje Müdürlüğü Ekim­Kasım 2005 1 DIŞ TİCARET MEVZUAT BÜLTENİ Güncel Mevzuat Değişiklikler i v geçerli pasaport tarih, 6843 sayılı v K.K.T.C Kimlik Kartı veya Yazılı Talimatı
v Ikamet tezkeresinin Herhangi birisi üzerinden yapılabileceği açıklanmışatır. Hazırlayan:T.Garanti Bankası A.Ş Mevzuat Proje Müdürlüğü Ekim­Kasım 2005 2 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards