Ä°Å itme Engelli Ã⁄ocuÄ u Olan Ailelere ÃŒneriler

advertisement
 Çocuğun gelişim süreci ve aşamaları yakından
takip edilmeli, gerekirse bunun için bir ajanda
tutulmalıdır.
 Çocuğun gelişim sürecindeki her başarı anında
ödüllendirilmelidir.
 İşitme engelli çocuk kendi sesini duyamadığı için
bazen garip sesler çıkarabilir. Bu durum uygun bir
dille ona anlatılmalı ve düzeltmesi sağlanmalıdır.
 İşitme engelli çocuğunuzun mümkün olduğunca
sosyal etkinliklere katılımını sağlayın. Sosyal
ilişkilerdeki dezavantajının üstesinden gelmesine
yardımcı olun.
TÜM ÇOCUKLARIN
ORTAYA ÇIKARILMAYI BEKLEYEN
YETENEKLERİ VARDIR.
İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının
kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı
konuşmayı
edinmede,
dili
kullanmada
ve
iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim
performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde
etkilenmesi durumudur.
SEYDİŞEHİR
REHBERLİK ve ARAŞTIRMA
MERKEZİ
İşitme Kaybı: İşitme testi sonucunda belli bir
bireyin aldığı sonuçlar kabul edilen normal
işitme değerinden belli derecede farklı
olduğunda işitme kaybı ortaya çıkmaktadır.
İşitme Engeli: İşitme duyarlılığının kişinin
gelişim, uyum ve iletişimdeki görevlerini
yerine getiremeyişinden ortaya çıkan durama
denilmektedir.
İşitme engeli vakalarının %95’inin doğum
öncesinde , doğumda ya da çocuk dili kazanmadan
önce; %5’inin de çocuk dili kazandıktan sonra
oluştuğu bilinmektedir.
Seydişehir
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Ulukapı Mahallesi 751. Sokak. No12
Seydişehir/KONYA
Telefon: 03325829970
http://seydisehirram.meb.k12.tr
İŞİTME ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN
AİLELERE ÖNERİLER
Herkes İçin Eğitim
 İşitme
engelli çocuk konuşması için
zorlanmamalı ancak teşvik edilmelidir.
Konuşması için zorlanması onda bıkkınlık
oluşturabilir.
 İşitme engelli gençlerde, işite engelinden
dolayı
akranlarıyla
arkadaş
edinmede
güçlükler, cihaz takmada isteksizlik gibi
sorunlar
ortaya
çıkabilmektedir.
Bu
sorunlar çocukla kurulan yakın ve içten bir
iletişim ile giderilebilir.
Anne – Babalara Öneriler
 İşitme engelinde teşhis, tedavi ve eğitimde
zaman çok önemlidir. Tüm müdahaleler
mümkün olduğunca erken başlamalıdır.
 Doğal ve açık ifadelerle konuşulmalı, ses tonu
fazla yükseltilmemelidir.
 Dokunarak ya da işaret ederek iletişim kur-
maktan kaçınmalı ve işitme seviyesini
kullanabilmesi için sözel iletişim kurulmalıdır.
 Onların
yapamadı klarına
değil,
yapabildiklerine odaklanılmalı , güçlü yönleri
geliştirilmeye çalışılmalıdır
 Çocuğun hareketleri istenmeyen bir şekilde
olursa “Hayır” diye ikaz edilmeli, eğer çocuk
sözel cezadan anlamıyorsa yüz ifadenizi
değiştirerek istenmeyen bir hareket yaptığının
 İşitme
engelli
öğrenci
aileleri
kendi
aralarında iletişim kurmalıdırlar. Bu yolla
birbirlerinden yararlanmalıdırlar.
 “Çocuğum nasılsa duymuyor, konuşsam ne
olacak?” gibi düşünceler nedeniyle iletişim
kurmaktan
vazgeçmemeli,
anadilini
 İletişimde
görme
faydalanacakları için
duyusundan
bolca
konuşurken ona
dönük olunmalı, göz teması kurulmalıdır.
Ancak bunu yaparken abartılı dudak
hareketleri, abartılı jest ve mimikler ile
dikkat
dağıtıcı beden hareketlerinden
kaçınılmalıdır.
 İşitme
engelli bireyler
öğrendikleri
bilgileri daha kolay unutabilmektedir. O
yüzden evde okulda öğrendikleri gözden
geçirilmelidir.
 İşitme
engelli
mümkünse
iletişime
birbirlerinin
yararlanmalıdır.
çocuğu
olan
ailelerle
geçilmeli
tecrübelerinden
edinmekten mahrum bırakılmamalı. Her ne
olursa olsun çocukla iletişim kurmaktan
vazgeçmemeli, gün içindeki rutinlere çocuk
dâhil edilmeli ve yaşantı sağlanarak dil
edinmesi sağlanmalıdır.
 Onunla konuşurken doğal olunmalı, sade
ve basit cümleler kullanılmalıdır. Cümleleri
tamamlamalı eksik bırakmamalıdır.
 Öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde
olmalı ve işbirliği yapılmalıdır.
İletişime herkesin ihtiyacı var.
Download