TEL416 11325 ANTENLER Yıliçi Sınavı – 20 Kasım 2008

advertisement
TEL416 11325 ANTENLER
Yıliçi Sınavı – 20 Kasım 2008
Sınavda defter, kitap ve notlar açıktır. Sınav süresi 90 dakikadır.
Başarılar dilerim. Doç. Dr. Selçuk Paker
1. Boyu 5cm olan düzgün bir tel antenden 100MHz frekansından 1A akım akmaktadır.
a) Bu telden 10m uzaklıkta oluşacak en büyük elektrik alan değeri, magnetik alan
değeri ve güç yoğunluğu en kadar olur. (10p)
b) Bu antenin, ışıma direnci ve yönelticiliğini bulunuz, ışıma paternini çizerek demet
genişliğini belirleyiniz, efektif yüzeyini hesaplayınız, polarizasyon yapısını belirtiniz
(10p)
2. Birine eş λ/10 boylu iki dipol anten aralarında 100 λ olacak şekilde karşılıklı olarak
yerleştirilmiştir.
a) Birinci antenden toplam 1W gücün ışındığı bilindiğine göre antenden akam akımı
belirleyiniz (5p)
b) İkinci anten üzerindeki elektrik alan ve güç yoğunluğunu belirleyiniz (5p)
c) Antenin efektif açıklığını ve efektif boyunu belirleyiniz (5p)
d) İkinci anten uçlarında oluşan açık devre gerilim değerini ve empedans uyumu
sağlandığında ikinci antenin yüke aktarabileceği gücü bulunuz (10p)
3. Yarıçapı 5cm olan düzgün dairesel bir çevreden 100MHz frekansından 1A akım
akmaktadır.
c) Bu antenden 10m uzaklıkta oluşacak en büyük elektrik alan değeri, magnetik alan
değeri ve güç yoğunluğu en kadar olur. (10p)
d) Bu antenin, ışıma direnci ve yönelticiliğini bulunuz, ışıma paternini çizerek demet
genişliğini belirleyiniz, efektif yüzeyini hesaplayınız, polarizasyon yapısını belirtiniz
(10p)
4. Boyu λ/20 olan antenler kullanılarak 10 eleman ile 1 boyutlu dizi anten
oluşturulmuştur. Antenler arasındaki uzaklık λ/2 olduğunda,
a) Eş genlik ve fazlı akımlar ile beslenen anten dizisinden 100λ uzaklıkta elde
edilebilecek en büyük elektrik alan değerini bulunuz (10p)
b) Anten dizisinin demet genişliğini ve yönelticiliğini bulunuz (10p)
c) Antenlerin besleme akımlarında her antende 45˚ faz farkı verildiğinde dizinin
demet açısı kaç derece değişir hesaplayınız (5p)
d) Antenler arasındaki uzaklık λ/4 ve λ olduğunda, anten ışıma paterninin nasıl
değişeceğini belirleyiniz (10p)
Download