36x48 Vertical Poster

advertisement
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
Logo
Charles-Augustin de
ELEKTROKİMYA
Coulomb, 1781'de elektrostatik çekim
kanununu geliştirdi. İtalyan doktor ve
anatomi uzmanı Luigi Galvani 1791'de
16. yüzyıl elektriğin yavaş yavaş
yazdığı eserinde ("De Viribus
anlaşılmaya başlandığı yüzyıl olmuştur.
Electricitatis in Motu Musculari
Bu yüzyılda, İngiliz bilim adamı William
Commentarius" (Latince: Elektriğin kas
Gilbert 17 yıl boyunca ağırlıklı
olarak manyetizma ve elektrik üzerine hareketlerine etkisi üzerine yorumlar))
kimyasal reaksiyonlar ve elektrik
çalışmış ve bu çalışmaları ona
arasında bir köprü kurarak
manyetizmanın babası unvanını
elektrokimyanın doğumunu belirledi.
kazandırmıştır.
Gilbert, mıknatısların üretimi ve
güçlendirilmesi üzerine farklı metotlar
Kimyasal bağlanmanın tüm türlerinde,
keşfetmiştir.
elektronlar değişik şekillerde rol
1663'te Alman fizikçi Otto Von Guericke,
aldıklarından, tüm kimyasal tepkimeler
sürtünme ile çalışarak statik elektrik
esas itibariyle elektrikseldir. Bununla
üreten ilk elektrik jeneratörünü geliştirdi.
beraber, elektrokimya öncelikle
yükseltgenme-indirgenme yani redoks
olaylarını inceleyen bir bilim dalıdır.
Kimyasal dönüşüm ve elektriksel enerji
arasındaki ilişkiler kuramsal olduğu
kadar pratik öneme de sahiptir.
Kimyasal tepkimeler, elektriksel enerji
üretiminde kullanılabileceği gibi (volta
veya galvanii pillerinde) elektriksel
enerji de kimyasal dönüşümlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılabilir
İlayda GÜNEŞ
150608016
www.postersession.com
Download