sikloplejin göz damlası

advertisement
SİKLOPLEJİN GÖZ DAMLASI
FORMÜLÜ:
Sikloplejin Göz Damlası; %1 Siklopentolat Hidroklorür (etken madde), %0.01
Benzalkonyum Klorür (koruyucu), %0.8 Sodyum Klorür ve %0.5 Disodyum
EDTA’nın steril solüsyonudur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Sikloplejin Göz Damlası midriyatik ve sikloplejik etkiye sahiptir.
Sikloplejin Göz Damlası’nın midriyatik ve sikloplejik etkisi atropine göre daha
çabuk olup etki süresi daha kısadır. Göze damlatıldığında kornea üzerinde ince
bir tabaka halinde yayılır, pupilla sfinkterini felce uğratır midriyazis oluşur.
Midriyatik etki 10. dakikada başlar, 30. dakikada en yüksek düzeye oluşur. Bu
etki 24 saat sonra tamamen kaybolur ve gözün uyum normalleşir. Sikloplejik
etki ise 45-60 dakikada tam olarak oluşur ve 24 saat içinde giderek kaybolur.
Sistemik dolaşıma absorbe olabilir.
ENDİKASYONLARI:
Refraksiyon ölçülmesinden önce siklopleji ve midriyazis oluşturulmasında,
ameliyatlardan sonra, göz içi muayenelerinde ve katarakt ameliyatlarından
önce dilatasyon sağlanmasında, göz enfeksiyonlarında (iridosiklit, keratit,
koroidit) ve göz ameliyatlarından sonra iritis’i önlemek için koruyucu olarak
kullanılır.
KONTRENDİKASYONLAR:
Göz içi tansiyonu yüksek olan glokomlu hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER:
Bir yaşından küçük çocuklarda ve epilepsili hastalarda kullanılırken dikkatli
olunmalıdır. Sikloplejin Göz Damlası, şişesi açılıp kullanılmaya başlandığı
zaman damlalığın temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.
Şişe açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.
Prostat hipertrofisi, koroner ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır. Paralitik ileus’u olan hastalarda kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Parasempatolitik yan etkiler görülebilir. Çok ender olarak çocuklarda akut
toksik psikoz görüldüğü bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN
BİR
ETKİ
GÖRÜLDÜĞÜNDE
DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Doz hekim tarafından hastanın durumuna göre ayarlanır. Genel olarak
muayeneden bir saat önce bir damla, bundan 10 dakika sonr iki damla
damlatılır.
DOZ AŞIMI:
Ciddi toksisite belirtilerinde, antidot olarak pilokarpin damla uygulanır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ ŞEKLİ:
5 ml’lik PE şişelerde steril olarak hazırlanmıştır.
RUHSAT TARİHİ:
3.11.1986
RUHSAT NO:
140/40
RUHSAT SAHİBİ:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Zincirlikuyu / İSTANBUL
İMAL YERİ:
İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Topkapı / İSTANBUL
Reçete ile satılır.
112.074/14
Download