istanbul medipol üniversitesi mesleki beceri ve

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ-III DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TF321227
Ders Saati
Toplam: 408 saat uygulama
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Mesut YILMAZ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Cuma, 13.00-14.00
Dersin Amacı
Bu dersin amacı geleceğin klinisyenlerini hastanede bulunan tüm laboratuvar uygulamaları ve kullanım
alanlarıyla ilgili bilgi sahibi yapmaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
Mikrobiyoloji laboratuvarı işleyişini anlatabilecektir.
1. Kültür için gönderilen örneklerin hazırlanması ve ekilmesini özetler.
2. Gram boya için preparat hazırlar ve boyar.
Biyokimya laboratuvarı işleyişini anlatabilecektir.
1. Serum ayırır.
2. Temel biyokimyasal analiz yöntemlerini sıralar.
Transfüzyon merkezi işleyişini anlatabilecektir.
1. Kan donasyon sürecini bilir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Dolaşım ve solunum sistemi fizik muayenesini bilir.
1. Kalbi fizik muayeneyle değerlendirmeyi bilir.
2. Radyal arterden nabız ölçer, kan basıncını ölçer.
3. Elektrokardiyografi kaydı alır.
4. Solunum sistemi fizik muayenesini bilir.
5. Solunum fonksiyon testi laboratuvarında yapılan testleri sıralar.
6. Allerji testlerini anlatır.
Gastrointestinal sistem fizik muayenesini bilir.
1. Karın muayenesini bilir.
2. Nazogastrik sonda uygulamasını bilir.
Hasta ile görüşme becerilerini kazanır.
1. Zor Hasta ile iletişim kurmayı bilir.
2. Kötü haber verme becerisi kazanır.
Hangi durumda ve nasıl el hijyeni uygulanacağını bilir.
Maske takma ve çıkarmayı bilir.
Steril eldiven giyme ve kullanılmış eldiveni çıkarmayı bilir.
Vücut sıcaklığını koltuk altı ve kulaktan ölçer.
Temel yaşam desteği uygulamalarını bilir.
Damar yolu açmayı bilir, maket üstünde uygular.
Intramuskuler enjeksiyon yapmayı bilir, maket üstünde uygular.
Intravenöz enjeksiyon yapmayı bilir, maket üstünde uygular.
Dikiş atma ve dikiş almayı bilir.
Tespit sargısının nasıl uygulanacağını bilir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen.
1. Hafta:
Patoloji Laboratuvarı rotasyonu
2. Hafta:
Patoloji Laboratuvarı rotasyonu
3. Hafta:
Patoloji Laboratuvarı rotasyonu
4. Hafta:
Patoloji Laboratuvarı rotasyonu
5. Hafta:
Mikrobiyoloji Laboratuvarı rotasyonu
Mikrobiyoloji Laboratuvarı rotasyonu
6. Hafta:
Mikrobiyoloji Laboratuvarı rotasyonu
7. Hafta:
Mikrobiyoloji Laboratuvarı rotasyonu
8. Hafta:
Mikrobiyoloji Laboratuvarı rotasyonu
9. Hafta:
Transfüzyon Merkezi rotasyonu
10. Hafta:
Transfüzyon Merkezi rotasyonu
11. Hafta:
Solunum Fonksiyon Testi laboratuvarı rotasyonu
12. Hafta:
Solunum Fonksiyon Testi laboratuvarı rotasyonu
13. Hafta:
Solunum Fonksiyon Testi laboratuvarı rotasyonu
14. Hafta:
Dolaşım ve Solunum Sistemi rotasyonu
15. Hafta:
Dolaşım ve Solunum Sistemi rotasyonu
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
16. Hafta:
Dolaşım ve Solunum Sistemi rotasyonu
17. Hafta:
Gastrointestinal Sistem Rotasyonu
18. Hafta:
Gastrointestinal Sistem Rotasyonu
19. Hafta:
Gastrointestinal Sistem Rotasyonu
20. Hafta:
Gastrointestinal Sistem Rotasyonu
21. Hafta:
Temel Yaşam Desteği Rotasyonu
22. Hafta:
Temel Yaşam Desteği Rotasyonu
23. Hafta:
Temel Yaşam Desteği Rotasyonu
24. Hafta:
Enfeksiyon Kontrolü Rotasyonu
25. Hafta:
Enfeksiyon Kontrolü Rotasyonu
26. Hafta:
Enfeksiyon Kontrolü Rotasyonu
27. Hafta:
İletişim Becerileri
28. Hafta:
İletişim Becerileri
29. Hafta:
İletişim Becerileri
30. Hafta:
İletişim Becerileri
31. Hafta:
İletişim Becerileri
İletişim Becerileri
32. Hafta:
İletişim Becerileri
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gözlem, sorun/problem çözme.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Mesleki Beceri rotasyonunda verilen notlar
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards