çevre mühendisliği`ndeki son gelişmeler

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Çevre Mühendisliği Nedir?
• Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler
arası bir mühendislik dalıdır.
• Çevre Mühendisleri doğal çevreyi (hava,
su, toprak) ve insan sağlığını korumak
amacıyla kirliliği önlemek veya kirlenmiş
alanları temizlemek için mühendislik
yaklaşımları geliştirir.
• Sürdürülebilir bir çevre için doğal
kaynakları en iyi biçimde kullanmaya
yönelik teknolojiler geliştirir.
Ne Değildir?
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ≠ ÇEVRECİLİK
Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda çaba
harcayan herkes çevreci olabilir.
o Park bahçe düzenlemek
o Ağaç dikmek, bitki yetiştirmek
o Sokak hayvanlarını korumak, vs. çevre
mühendisliği konuları değildir.
Çevre Mühendisinin Çalışma Alanları
• İçme suyu temini ve arıtımı
• Kentsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı
• Evsel ve tehlikeli katı atıkların bertarafı
• Hava kirliliği kontrolü
• Toprak kirliliği kontrolü ve ıslahı
• Çevresel etki değerlendirme
• Temiz üretim teknolojileri geliştirme
• Atık esaslı yenilenebilir enerji üretimi
M.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim üyesi kadrosu
5 Profesör
2 Doçent
7 Yardımcı Doçent
4 Araştırma Görevlisi
Laboratuvar imkânları
Eğitim laboratuvarı
Programlar
Başlama Kontenjan
yılı
(öğrenci/yıl)
1990
52
Araştırma laboratuvarları
Lisans
Pilot tesis laboratuvarı
Yüksek lisans
1993
30
Enstrümantal analiz laboratuvarı
Doktora
1999
10
Misyonumuz - Vizyonumuz
Misyonumuz
• Karmaşık çevre sorunlarına çözümler getirebilecek
mühendisler yetiştirmek,
• Gerekli temel biyolojik, kimyasal ve fiziksel olguları,
mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama
becerilerini öğrencilere aktarmak
Vizyonumuz
• Dünyanın her yerinde çalışabilecek çevre
mühendisleri yetiştirmek.
Öğrenci Değişim Anlaşmamız olan
Üniversiteler
• Technische Universität
Braunschweig (Almanya)
• Technical University of Iasi
(Romanya)
• Aalborg University (Danimarka) • Rhein-waal University of
Applied Sciences (Almanya)
• Lublin University of Technology
(Polonya)
• University of Rostock
(Almanya)
• University of Florence (İtalya)
• Ansbach University of Applied
Sciences (Almanya)
• Saxion University of Applied
Sciences (Hollanda)
• Tampere Polytechnic-University • Jan Evangelista Purkyně
University (Çek Cumhuriyeti)
of Applied Sciences (Finlandiya)
• Hannam University (Kore)
• University of Palermo (İtalya)
Çift Anadal ve Ortak Lisans Programı
Anlaşmalarımız
ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARI
• M.Ü. Mühendislik Fakültesi
– Makine Mühendisliği
– Kimya Mühendisliği
– Bilgisayar Mühendisliği
– Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
• M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
– Biyoloji ve Kimya Bölümü
ORTAK LİSANS PROGRAMI
• Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC)
Mezunlarımız Nerede Çalışıyor?
• Sanayi kuruluşları
• Proje, danışmanlık ve inşaat şirketleri
• Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler, İSKİ vb.)
• Bakanlıklar (Şehircilik ve Çevre, Su ve Orman)
• Araştırma merkezleri (TÜBİTAK-MAM)
• Sanayi ve meslek odaları (İSO, ÇMO vb.)
• Üniversiteler (yurtiçi, yurt dışı)
• Sivil toplum kuruluşları
Niye MÜ Çevre Müh. Bölümü?
???
o İngilizce eğitim
o Genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu
o Güncel müfredat
o Gelişmiş laboratuvar imkanları
o Konusunda uzman misafir öğretim elemanları
o Mezunlar için yüksek iş bulma oranı
o Öğrenci değişim anlaşmaları ile yurt dışında eğitim imkanı
o Derslerde gerçek projeler üzerinde, laboratuvarda AR-GE
projelerinde çalışma fırsatı
Marmara Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Göztepe, 34722, İstanbul
Tel. 216 348 13 69
http://eng.marmara.edu.tr
İLETİŞİM
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY (Bölüm Bşk.)
[email protected]
Tel. 216 348 0292/264
Prof. Dr. Barış ÇALLI (Bölüm Bşk. Yrd.)
[email protected]
Tel. 216 348 0292/289
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards