Temel Bilimler Laboratuvarı

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Kodu
NWI101
Dersin Adı
Temel
Bilimler
Laboratuvarı
Dersin Türü
Zorunlu
Yıl
1
Yarıyıl
1
AKTS
2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerini bünyesinde barındıran ve bu alanlarda
teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi / Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Duygu Ekinci
Öğretim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Dersin İçeriği
Fizik Laboratuvarı: Temel ölçümler. Sabit ivme ile hareket. Doğrusal momentumun
korunumu. Denge deneyi. Sürtünme deneyi. Dönme dinamiği. Basit harmonik hareket. Eğik
atış. Esnek ve esnek olmayan çarpışma. Eylemsizlik momenti. Merkezcil ivme. Fiziksel sarkaç.
Kimya Laboratuvarı: Bu laboratuvarda, öğrenciler kimyasal bileşikler, çözeltiler, stokiyometri,
ayırma teknikleri, su sertliği, sabun eldesi ve elektrolitler hakkında bilgi edinirler.
Biyoloji Laboratuvarı: Laboratuvar alet ve cihazlarının kullanımı, çözelti hazırlama, seyrelme,
asit-baz ve tampon çözeltileri, enzimleri inceleme, spektrofotometre ile moleküllerin ışık
soğrulmasının ölçülmesi, ışık mikroskobu ile ölçüm yapma
Ders Kitabı/ Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:


Fizik: W.E. GETTY ,KELLER MJ STOVE, 1995, Fizik I (Çeviri), Literarür yayınevi,
(Textbook) ISBN:975-7860-53Halliday,D.,Resnick,R., Waler,J., 1997, Fundamentals of physics,extended fifth edition,
John Wiley&son, ISBN:0-471-10559-.


Kimya: A. B. Soydan, G. Koza, N. Tan, Ü. Tunca, 2003, Genel Kimya Laboratuar
(Textbook) Kitabı, Alfa yayimcilik, ISBN:975-297-379-.
Biyoloji: N.A. Campbell, J.B. Reece, Biyoloji, Palme Yayıncılık, 2013
Değerlendirme
Yıl İçi Sınavları 40%
Final Sınavı
60%
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Yıl İçi Sınavları 40%
Final Sınavı
60%
Download