Günümüzde elektrik ve elektonik teknolojleri insanların refahını

advertisement
AMAÇ
ÇALIŞMA KONULARI
Yaşar
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, insanın
yaşam kalitesini artıracak yenilikçi ürünlerin,
ancak uzmanlaşma, yaratıcılık ve mühendislik
tecrübesinin biraraya gelmesi ile ortaya
konabileceği yöngörüsü ile hazırlanmıştır.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı öğrencilere, yenilenebilir enerji
sistemleri,
haberleşme,
elektromanyetik
uygulamaları (antenler, mikrodalga), mikroişlemciler, sayısal işaret işleme ve güç
elektroniği alanlarında uzmanlaşma imkanı
sağlar.
Programın ana amacı öğrencilere, özellikle
kendi seçtikleri alanda, ileri düzeyde araştırma
yapacak şekilde uzmanlık kazandırmak,
edinecekleri bilgi ve tecrübeyi, karmaşık analiz
ve tasarım problemlerine uygulayabilmelerini
sağlamaktır.
Program
aynı
zamanda,
öğrencilerin
disiplinlerarası çalışmalarda yer alarak, yenilikçi
yaklaşımlarla yaratıcı tasarım etkinliklerinde
tecrübe kazanmalarını amaçlamaktadır.
Öğrenciler, kuramsal dersler, seminerler ve
araştırma projelerinin yanısıra, yapacakları
yüksek lisans tezi ile, özellikle seçtikleri alanda
bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarını çağdaş ve
profesyonel düzeyde geliştirirler.
Öğrenciler
programı
süresince,
bilimsel
çalışmalara etkin olarak katılma, sonuçları bilim
camiası ile paylaşma yönünde beceriler de
geliştirirler. Arzu eden öğrenciler yurtiçinde
veya yurtdışındaki üniversitelerin doktora
programlarına devam edebilirler.
ALTYAPI
Yaşar
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği laboratuvarları, yeni bir bölüm
olmasına karşın hızla gelişmektedir.
Elektrik
makinaları
ve
güç
elektroniği
laboratuvarı ile mekanik atölye, özellikle
yenilenebilir enerji çalışmaları için gerekli
altyapıya sahip bulunmaktadır.
Mikroişlemci laboratuarı, başta sinyal işleme
olmak
üzere
çeşitli
uygulamaların
araştırılmasına olanak sağlamaktadır.
Mikrodalga ve anten laboratuvarı, devre
elemanlarını ve antenleri, geniş bir frekans
aralığında test ve ölçme imkanları mevcut olup,
TÜBİTAK ve benzeri kurumların destekleri
projelerle sürekli yeni imkanlara kavuşmaktadır.
Bu laboratuvar haberleşme sistemleri ve radar
sistemlerine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi
için ek imkanlara kavuşturulmaktadır.
AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZALP
Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun İŞÇİ
University of Hull, İngiltere
Doç. Dr. Nejat Tevfik YILMAZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erginer UNGAN
Salford University, İngiltere
Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞEKERCİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. A. Haluk NALBANTOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ELEKTRİK ve ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEÇMEN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yrd. Doç. Dr. Nalan ÖZKURT
Dokuz Eylül Üniversitesi
(TEZLİ, İNGİLİZCE)
Lütfen www.yasar.edu.tr erişim adresinden başvuru
koşullarını inceleyiniz.
Yaşam kalitesinin hizmetinde bilim ....
Download