MÜLK ALLAH`IN İRADESİNDEDİR Esselamu Aleyküm

advertisement
MÜLK ALLAH’IN İRADESİNDEDİR
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Eûzübillâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim
“Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ,
ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ, bi yedikel hayr, inneke alâ kulli şey’in kadîr”. (Ali
İmran-26)
Bunu her gün okuyoruz. Bunun manası; “Mülk Allah’ın elindedir, Allah istediğine
mülkü verir, istediğinden alır.” Şimdi insanlar için dünyadaki en mühim şey, Amerika’nın
başkanının kim olacağı, bu konuşuluyor. İnsanlar, “Bu adam geldi, nasıl oluyor?” diye
şaşırdılar. Olur, Allah istediğine verir, mülk Allah’ındır. Allah’ın dediği oluyor, başka bir şey
olmuyor.
Bazı insanlar “Yok, şu adam düşmandır, şu adam iyidir, şu adam kötüdür…” diye
düşünür. Allah yapacağını iyi bilir. Kendi hikmetini Allah bilir. Onun için, üzülmeye,
endişeye gerek yok. İyi bildiğiniz kötü çıkabilir. Kötü olanı Allah hayra da tebdil edebilir.
Her şey Allah’ın elindedir. Ama Şeyh Efendimiz’in (k.s.) müjdesi var; bundan sonra her şey
bize iyi, küfre kötüdür. İnşallah bu da öyledir yani telaşeye, üzüntüye gerek yok. Bizim
başımıza gelmedi Allah’a şükür. Allah İslam’la beraberdir, Allah yardım eder.
Çoğu insan geçen başkan için sevindi. Yok atası Müslüman, babası Müslüman
bilmem ne… Müslümanlara, insanlara, bizim bölgeye en çok zarar veren insan oydu. Onun
için, hayırlarda şer olabilir, şerlerde hayır olabilir. İşte bizim her daim tekrar ettiğimiz şey;
“Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.” Hayırlı olsun, inşallah faydalı olur çünkü her
şey Allah’ın elinde, Allah’ın dediği oluyor. Her şeyin bir hikmeti var. Demek Allah böyle
takdir etmiş, bu insan gelmiş. Hayırlı olsun inşallah.
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
10 Kasım 2016/10 Safer 1438 Tarihli Sohbeti
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards