MANEVİ HEDİYELER Esselamu Aleyküm ve

advertisement
MANEVİ HEDİYELER
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Elhamdülillah Allah müyesser etti, Hindistan’a gittik. Oradaki mübareklerin
ziyaretlerini yaptık. İnşallah boş çevirmezler onlar, feyizle gelmişizdir inşallah. Orada
maşallah insanlar dindar. Dindarlar ama tabi bir hayli fırka var. O bize gelenler de oranın
inşallah doğru yolu gösteren insanları olur.
Orada çok iyi insanlar var maşallah. Türbelere bakanlar, İmam Rabbani
Hazretleri’ne, Abdullah Dehlevi Hazretleri’ne bakanlar da çok iyi insanlar. Onlar devam
ettiriyorlar ama başka yerlerde epeyce bir karışıyor. Onun için tarikat mühimdir. Edebi
öğretmek bakımından, insanlığı öğretmek bakımından çok mühimdir. Hem dünyada hem
ahirette saadet olsun diye tarikata tabi olmak güzel bir şeydir.
Onlar orada İslam’ın tapusudur. Bakıyorsun bazı yerlerde etrafta hiç Müslüman
yok, sırf o zatlar kalmış. O da neye işarettir? İnşallah ileride oralarda Müslümanlar dolacak
Allah’ın izniyle. Şeyh Efendimiz, “İsterim ki bu memleket hepsi Müslüman olsun.” diyor.
Allah’ın izniyle, onların bereketleriyle olur. Allah Azze ve Celle’ye hiçbir şey zor değil.
Onlar her tarafta.
Nasıl bir askerin düşmana karşı bir gece beklemesi yüz sene gece gündüz ibadet
etmekten daha faziletli ise, o mübarekler kıyamete kadar o fazileti alıyorlar. Allah’a şükür
onlara gidip ziyaret edenleri nerede olursa olsun boş çevirmezler, hediyelerle gönderirler.
Manevi hediyeler, mühim olan odur. Maddiyat mühim değil, hemen biter gider ama
maneviyat mühimdir. Onlar boş çevirmez insanı. Hediyelerle geldik inşallah. İnşallah Allah
herkese nasip etsin.
Safer ayı, Safer-ül Hayr gelmek üzere. Safer ayımız hayır olsun inşallah. Şer Allah’a
inanmayanlara, Allah’a asi gelenlere gelsin; hayır bize gelsin inşallah. Şerri İslam’ın
düşmanlarına gitsin. İslam’ın düşmanları iyice azdı, Allah bu ayın şerrinin hepsini onların
üzerine göndersin.
Bu ayın vazifesi de Şeyh Efendi’nin dediği gibi: Üç Kelime-i Şehadet, yetmiş
Estağfirullah, ondan sonra da sadakayı unutmayın. Evden çıkarken muhakkak sadakayı
1|www.hakkani.org
kutuya koyun, sonra fakir fukaraya dağıtırsınız. İhtiyaç sahibi çoktur. İnşallah bu ay hayırla
geçer, Mevlid ayına da yetişiriz inşallah. Mevlidleri de yaparız inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s)
13 Kasım 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı sohbeti
2|www.hakkani.org
Download
Random flashcards
KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards