KALPLERİ ÇEVİREN Esselamu Aleyküm ve

advertisement
KALPLERİ ÇEVİREN
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah hayırlı cemiyetler versin. Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir.
Allah Azze ve Celle bir insana hayır murat ettiyse, hayırlı insanlarla olur. Allah (c.c.) hayırlı
insanı kendisi biliyor. Allah’a, Hz. Peygamber’e, Meşayihlere hürmet edip de gelen insanlar
inşallah hayırlıdırlar, akıbetleri de hayırlı olur.
Onun için kimde hayır olduğunu Allah Azze ve Celle bilir. Hadis-i Şerif’te diyor ki:
“Allah (c.c.) kalpleri istediği gibi çevirir.” Onun için kimseye kötü bakmayın. Allah istediği
zaman iyiyi kötü yapar, kötüyü de iyi yapar. Her şey Allah’ın elindedir. Bu Allah’ın bir fazlı
keremidir, Allah’ın nimetidir.
İslam’a hizmet etmesi için Allah (c.c.) hayırlı insanları müyesser kılsın. Çünkü bu
ahir zamandır. İnsanlar bazı şeyleri doğru zannediyorlar, sonunda hayırsız çıkıyor. İslam’ı
kendi kafalarına göre yorumluyorlar, çoğu insanı yoldan çıkarıyorlar. Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in yolu belli. Hakiki yol tektir. Okumuş insanlar; biz Kur’an biliriz, hadis biliriz
diyenler asıl insanları yoldan çıkarıyorlar. Allah doğru yoldan ayırmasın. Allah (c.c.)
inşallah bu milletimizi doğru yoldan ayırmasın.
Milletimiz İslam’ın imamı, İslam’ın yol göstericisidir. Peygamber Efendimiz’den
sonra; “Siz bozulursanız, Allah hayırlı bir kavim gönderir.” dedi. Onlar da bu yolda
başlarını, canlarını, kanlarını vermişler. İslam’a hâmi yani koruyucu olmuşlar. Şimdi bütün
İslam âlemi onlara bakıyor. Herkesin umudu var.
Allah’la beraberiz, Allah yalnız bırakmaz. Allah (c.c.) hayırlı insanları korusun
inşallah. Onlara medet versin, kendi indinden yardımını yetiştirsin, daim hizmetleri olsun
inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
02 Aralık 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı
1|www.hakkani.org
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards