AZİZ VE ZELİL Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah

advertisement
AZİZ VE ZELİL
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
َ ُ‫ع َلي ِْه ْم َوالَ ُه ْم يَحْ َزن‬
‫ىن‬
َ ‫ف‬
ّ ‫أَال إِنَّ أ َ ْو ِليَاء‬
ٌ ‫اّللِ الَ َخ ْى‬
“E lâ inne evlîyâallâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” (Yunus Suresi-62)
“Allah’ın sevdiği kulları ne korkarlar ne üzülürler.” diyor Allah Azze ve Celle. Allah (c.c.)
üzmez. Şimdi insanlar bir şey olunca korkuyorlar. Ne olacak, ne kalacak diye insanlar
korkuyor. Allah’ın dediği oluyor, başka şey olmuyor. Allah ile beraber olun, korkmayın.
Allahuekber! Allah’tan büyük yok. Onun için kim büyüğüm derse, kim
büyüklenirse korkmayın. Allah’tan korkun. Allah’tan korkarsanız kimse umurunuz olmaz.
Hepsi küçüktür. Hepsi Allah indinde hiçbir şeydir. Korkulacak olan Allah’tır. Başka
şeyden korkmayın.
Allah’tan korktunuz mu hem dünyayı kazanırsınız, dünyada aziz olursunuz hem de
ahirette kazanırsınız. Allah’tan korkmayıp da ondan bundan korkacaksan, o vakit sen zelil
bir insan olursun. Zelil bir millet olursunuz, başka bir şey değil. Ama Allah’tan korktunuz
mu hiç kimseden korkmazsınız.
Onun için Allah’ın dediği olacak. Senin korkmanla bir şey değişmez. Korkunun
ecele faydası yok derler. Korku, korkak insan güzel bir şey değil ama Allah’tan korkan
insan iyi insandır. Allah hepimizi öyle yapsın, Allah’tan korkalım inşallah.
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
28 Kasım 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı
1|www.hakkani.org
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards