Evliyaların Himmeti

advertisement
EVLİYALARIN HİMMETİ
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Şükürler olsun Şeyh Efendi’nin seneyi devriyesi bereketiyle güzel geçti. Onun
kerameti, himmeti her defa yetişiyor. Evliyaların himmeti yetişir.
Şeyh Efendi Hz, evliyaların kuvveti vefatlarından sonra daha da çoğalır
derdi. Hakikaten öyledir. İnsanlar aynı şekilde, hatta daha da fazla insan özlemle Şeyh
Efendi’nin makamına geliyor. Her türlü insan oraya cezboluyor. Allah sevgisiyle, Hz.
Peygamber(s.a.v) sevgisiyle ve Evliyanın sevgisiyle ziyarete geliyorlar. Siz ziyaret edince
onların himmetleri hazır oluyor. Onun için, evliyaların ziyaretine gittiğiniz vakit
onlardan edeple Allah yolunu isteyin. Onlar, Allah’ın insanlar arasında bir nur
olarak gönderdiği; bu karanlık zulmetin içinde güzel nur gösteren insanlardır.
Allah onların hürmetiyle bize, Müslümanlara yardım etsin inşallah.
Şeyh Efendi Hz’nin himmetleri daimdir. Himmet isteyin. Allah onların
himmetleriyle imanımızı kuvvetlendirsin, en mühim şey odur. Hakiki iman, kuvvetli iman
olsun inşallah. Kıyamete kadar, dinleyen ve İslam’ı tanıyan nesiller olsun; imanla, İslam’la
bereketle olsunlar inşallah. İnşallah muhafaza altında olsunlar. Allah hepinizden razı olsun
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.)
17 Mayıs 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı
1|www.hakkani.org
Download