Karaciğer Kanseri Nedir?

advertisement
Karaciğer Kanseri Nedir?
Karaciğer
kanseri,
karaciğerdeki
hücrelerde
görülen
anormal
büyümedir.
Karaciğerin vücuttan zararlı maddelerin uzaklaştırılması, yağların sindirimini
sağlayan safranın üretilmesi, şekerin depolanması, protein üretiminin yapılması
gibi çok önemli görevleri var. Vücut içindeki önemi ve karaciğerin hücre yapısı
dolayısıyla en yüksek riskli ve en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor.
Oluşumunda siroz (alkol), Hepatit B ve C enfeksiyonları önemli rol oynar.
Herhangi bir nedenle siroz gelişmiş olan hastaların yıllık HCC gelişme riski %35'tir. Ayrıca küflenmiş gıdalarda (özellikle tahıllar) bulunan Aflotoksin de
hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir nedendir.
Karaciğer Kanserinin Türleri
İki tür karaciğer kanseri vardır: Primer ve sekonder. Kanser karaciğer içerisinde
başlamış ve buradan yayılıyorsa Primer; başka bir organda başlayıp karaciğere
sonradan
yayılmışsa
Sekonder
olarak
nitelendirilir.
Sekonder
karaciğer
kanserinin başladığı en yaygın organlar akciğerler, göğüs ve kalın bağırsaktır. En
yaygın primer karaciğer kanseri türleri:
Hepatosellüler Karsinom: Sıklıkla siroz ve Hepatit B veya C enfeksiyonları ile
bağlantılı olarak ortaya çıkar. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar da HCC
kanseri destekleyici konumdadır. %75 oranında en sık rastlanan primer karaciğer
kanseri türüdür. En sık 40-60 yaşları arasında; erkeklerde kadınlara göre 5 kat
daha fazla görülür. Karaciğer büyümesi, karında sıvı birikimi (bu sıvı kanlı da
olabilir), karın bölgesinde şiddetli ağrı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karında
kitle hissi ile kendini gösterir. Ancak karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis
konulabilir.
Kolanjiokarsinoma: Safra kanalı hücrelerinde nadir olarak görülen kanser türüdür.
Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı ile kendini gösteren hastalık genellikle
50-70 yaşları arasında görülür. Ultrason, BT, ALP artışı ve biyopsiyle kesin tanısı
konulur.
Kimler Risk Altındadır?

Alkol kullananlar,

Hepatit B ve Hepatit C hastaları

Kronik karaciğer hastaları,

Aile geçmişlerinde karaciğer kanseri olanlar risk altındadır.
Belirtileri Nelerdir?
Karaciğer kanseri sinsi bir hastalık. Bu nedenle erken dönemde belirti vermiyor.
Tanı konulduğunda hastalık genellikle ileri evrelere ulaşmış oluyor. Kanserin çapı
büyüdükçe karnın sağ tarafından yaygın ve belirgin bir ağrıyla kendisini belli
ediyor. İleri evrede ise bu şiddetli karın ağrısına iştahsızlık, halsizlik, ciddi kilo
kaybı, ciltte sarılık, karında sıvı toplanması, karnın şişmesi ve çabuk yorulma gibi
belirtiler eşlik edebiliyor. Sirozla hemen hemen aynı belirtilere sahip olduğu için
dikkatli incelenmezse hastaya siroz teşhisi konulabiliyor. Bu noktada uzman bir
hekime başvurmanız çok önemli.
Erken Teşhis ve Tedavi
Karaciğer kanserinde erken teşhis şansı çok düşük de olsa, düzenli yaptıracağınız
check-uplarla hastalığı ileri evrelere geçmeden yakalamanız mümkün. Hastalığın
tanısı
ultrasonografi,
bilgisayarlı
tomografi
ve
manyetik
rezonans
ile
konulabiliyor. Ayrıca alfafötoprotein testi de yapılıyor. Bu hastalığın temel
tedavisi tümörün ameliyatla çıkarılması. Karaciğer fonksiyonlarının yeterli olduğu
hastalarda kitlenin tamamı (tümör karaciğer içerisinde sınırlıysa) ameliyatla
çıkarabiliyor; hasta ameliyata uygun değilse kemoembolizasyon (karaciğer
atardamarının içerisine ilaç verilerek kitlenin büyümesini sınırlandırma amaçlı
tedavi) tedavisi uygulanıyor. Diğer kanser türlerinde uygulanan kemoterapi
karaciğer kanserlerinde kullanılan etkili bir yöntem değil.
Download