Sindirim Sistemi Tedavisi - Çocuk Alerji

advertisement
Sindirim Sistemi Tedavisi
Distal İntestinal Obstruksiyon Sendromunun Tedavisi
Sıklıkla tekrarlayan akut problemdir; böylece tedavi hem akut bulgular için hem de uzun süreli önlem
hedeflenmelidir. Akut tedavi için polyethylene-glycol-electrolyte solüsyonu gibi hiperosmolar ilaç eğer
obstruksiyon kısmiyse ve karında distansiyon yoksa oral olarak veya nazogastrik tüple verilerek fekal kitlenin
temizlenmesinde kullanılır.
Eğer obstruksiyon ciddiyse veya hastanın midesi hiperosmalar ilacı tolere edemiyorsa gastrografin lavman
obstrukte dışkıyı temizlemek için uygulanmalıdır.
Sonuçta obstruksiyon tamsa ve gastrografine cevap vermiyorsa veya hasta toksikse cerrahi yöntem
gerekir.
Tekrarlayan obstruksiyonlar enzim alımının yetersizliğiyle sonuçlanabilir, yetersiz enzim dozları ve enzim
tedavisi relatif olarak etkisiz olduğu düşük duednal pH'la veya fibroz kolonopati gibi kalınbarsak patolojisiyle
sonuçlanabilir.
Fibroz kolonopati riski, çok yüksek enzim desteğiyle ilişkilidir. Eğer fibroz kolonopati veya doğru olmayan
enzim desteği dışlanırsa, lifli besinler desteği veya polyethylene-glycol-electrolyte solusyonuyla
düzenli olarak koruyucu tedavi olarak başlanmalıdır.
Ursadeoksikolik Asit (20 mg/kg/gün)
Hepatosplenomegalinin bulgusu veya karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumlarında hastanın bilier siroz
için değerlendirilmesi gerekir.
Tam bir değerlendirmenin bir parçası olarak hepatititn infeksiyon etyolojisi araştırılmalıdır.
Ursafalk 250 mg kapsül (100), 250 mg/5 cc 250 cc şurup
Ultrason muayenesi sirozun değerlendirilmesi, safra kesesi ve safra yollarının değerlendirilmesi için sıklıkla
kullanılır. Kolestaz, fibroz veya siroz tanısı konulduğu zaman ursadeoksikolik asit tedavi başlanmalıdır. Bu
tedavi safra akımını iyileştirebilir ve hepatik inflamasyonu azaltabilir, fakat siroz riskini azaltmada etkinliği
bilinmez.
Siroz hiperamonyemi, ensefelopati ve kötü sentetik fonksiyon ile semptomatik olduğu zaman medikal
tedavi olarak tuz kısıtlaması, protein kısıtlaması ve diüretikler başlanır. Lactuloz barsak motilitesini artırır ve
neomisin enterik bakteri yükünü azaltır; her iki tedavi hiperamonyemiyi kontrol etmeye yardım eder.
Karaciğer transplantasyonu
Bu tedavi medikal tedaviye yanıt vermeyen sirozun komplikasyonu hastalar için saklanmalıdır.
Sonuçlar diğer etyolojiler için karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarınkine benzer.
Prof. Dr. Ahmet AKÇAY Çocuk Hastalıkları, Çocuk Alerji Astım, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları
Uzmanı, İstanbul Alerji, Harbiye Mahallesi, Teşvikiye caddesi, No: 37, Kat: 3, Şişli, İstanbul Randevu ve bilgi
için: 0850 433 93 93 (09-18 aranabilir)
Download