بِسم هللا الرحمن الر حيم ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

advertisement
İLİ
: YOZGAT
TARİH:01/04/2016
KONU :SAĞLIĞIN ÖNEMİ
‫بِسم هللا الرحمن الر حيم‬
‫ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم‬
‫ نعمتان مغبون فيهما‬: ‫قال رسول هللا صلى هللا عليه سمل‬
.‫ الصحة والفراغ‬: ‫كثر من الناس‬
Aziz Mü’minler!
Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Nihayet o gün bütün nimetlerden hesaba
çekileceksiniz.”1
Yüce Allah, bizlere sayısız nimetler
vermiştir. O’nun nimetlerini, saymakla
bitiremeyiz. Bu nimetlerin en önemlilerinden
birisi de, sağlıktır. Sağlık, vücudumuzun
bedensel ve ruhsal yönden uyumlu ve düzenli
bir şekilde çalışmasıdır. Sağlık, korunması
gereken en güzel bir nimettir. Çünkü insanın
kendisinden beklenen görevleri ve hatta
ibadetleri hakkıyla yapabilmesi için,
öncelikle sağlıklı olması gerekir. Hayatımız,
sağlıkla daha canlı ve verimli, ibadetlerimiz
daha güzel, aile hayatımız daha mutlu ve
neşeli olur. Sevgili Peygamberimiz (sav)
sağlığın değerini, şöyle bildirmektedir:
“Allah’tan, sağlık isteyin. Çünkü hiç
kimseye, imandan sonra sıhhatten daha
hayırlı nimet verilmemiştir.” Kıyamet
günü kulun ilk sorulacağı şey şudur: Ona
“Senin bedenini sağlıklı kılmadık mı?
Sana soğuk sudan içirmedik mi?”2
Hz. Peygamber (SAV) tedavinin önemine
dikkat çekmiş ve: “İki nimet vardır ki,
insanların çoğu bunlarda ziyandadır.
Bunlar sağlık ve boş vakittir.” 3
Bir başka hadis-i şerifte: “Tedavi olun. Zira
Allah yaşlanmanın dışında çaresi olmayan
bir hastalık yaratmamıştır”4
buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifin ışığında,
karşılaştığımız her türlü hastalığın bir
tedavisi olduğuna inanarak, sağlığımıza
kavuşmak için çareler aramalı ve tedavi
yoluna gitmeliyiz. Zira tedavi için gerekli
gayreti göstermek de iyileşmek için
yaptığımız bir fiili duadır. Hastalığa
yakalanmamak için gerekli tedbirleri almak
da nimetin şükrünü eda etmek demektir.
Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili bu
tavsiyelerine uyma konusunda hassasiyet
gösterelim. Unutmayalım ki bize verilen her
nimet emanettir, vücudumuzda emanettir. Bu
nimetlerden hesaba çekileceğimizi her an
hatırda tutalım. Nimetlere şükretmenin onu
artıracağını, nankörlüğün ise nimetin
zevaline vesile olduğunu bilelim. Bütün
güzelliklerin Allah’tan olduğunun idraki ile
yaşayalım.
Muhterem Müslümanlar! Beden sağlığımızı
korumaya çalışırken ruh sağlığımızı da ihmal
etmemeliyiz. İnsan sağlıklı yaşamak için
nasıl yemek, içmek ve temiz ortama ihtiyaç
duyarsa, ruh sağlığını da korumak için
manevi tokluğa ve temizliğe ihtiyacı vardır.
Bunun için düzenli ibadet yapıp, haram olan
şeylerden kendimizi muhafaza etmeliyiz.
İbadet derken yalnızca namaz, oruç değil
ihtiyacı olana yardım etmek, gözümüzü,
elimizi ve dilimizi de haramdan sakınmak
yani İslam Dini’nin bütün temel esaslarını
hayatımıza uygulayarak yaşamalıyız.
Sağlığın ve huzurun kaynağının İslam
Dininin gereklerini yerine getirmekle elde
edileceğini asla unutmayalım.
YOZGAT MÜFTÜLÜĞÜ
YAZAN: MELİK IŞIK İL VAİZİ
1 Tekasür, 8.
3 Tirmizi, C.2. H.no:2304, Buharî, Rikak, 1
2 Mervezi, Müsned-i Ebi Bekir.
4 Ebu Davud, Tıb,1
Download