Konu: PET Çekimleri hk - İstanbul Tıp Fakültesi

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
BİLGİLENDİRME
18 NİSAN 2014
“Mesai Dışı Hizmet Hasta İşlem Formu”nun muayene dışında ameliyat ve
girişimsel işlemler için, her ayın sonunda doldurularak takip eden yeni ayın 5’ne
kadar Başhekimliğimize gönderilmesi gerekmekte olup, konu 15.04.2014 tarih, 4.113
sayılı genelge ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına duyurulmuştur. İlgili forma ulaşmak
için tıklayınız.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği), İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile14 Nisan-16 Mayıs 2014 tarihleri
arasında düzenlenen 1. Dönem 1. Grup “Acil Bakım Hemşireliği Sertifika
Programı”na 14 Nisan 2014 tarihinde Fakültemizde başlanmıştır. Eğitime çeşitli
kurumlardan toplam 36 hemşire katılmaktır.
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Çalıştayı 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde
İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Çalıştay programına
ulaşmak için tıklayın.
Esnaf Hastanesi Ek Hizmet binasında hizmet vermekte olan, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı çalışanlarına ve İ.Ü. Rektörlük Merkez Teşkilatında hizmet vermekte
olan Özel Güvenlik Müdür ve Amirlerine, Beyaz Kod uygulamaları hakkında Hastane
Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısı 10.04.2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Tel: +90 212 414 20 00 / 31915
Faks: +90 212 534 56 29
e-posta: [email protected]
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında, Kalp ve Damar Hastalıkları ile mücadele
etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını
koruma konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek ve
kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla aktiviteler düzenlenmektedir.
Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN
Başhekim
Tel: +90 212 414 20 00 / 31915
Faks: +90 212 534 56 29
e-posta: [email protected]
Download