istanbul medipol üniversitesi inovasyon yönetimi ve yeni ürün

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNOVASYON YÖNETİMİ VE YENİ ÜRÜN-HİZMET GELİŞTİRME DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SAY313673
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Sağlık Yönetimi Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Program seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr.Yeter DEMİR USLU
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri yeni ürün geliştirme süreci bağlamında inovasyon kavramı ile tanıştırmaktır. En temel
hedef, öğrencilere yaratıcı düşünme ve kavram geliştirme yöntemlerini uygulayarak yenilikçi tasarım çözümleri
üretme becerisi kazandırmaktır. İkinci bir hedef ise, öğrencileri tüketici ve pazar araştırması yapabilir ve bulgularını
tasarım geliştirme sürecinde kullanabilir duruma getirmektir. Son olarak, ders öğrencilerin disiplinlerarası takımlar
içerisinde çalışma kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1.Yeni ürün kavramları geliştirme sürecinde yaratıcı düşünme yöntemlerini kullanır.
2.Gerçek ürün örnekleri üzerinden icat, inovasyon, yenilik ve ürün iyileştirme kavramlarını birbirinden ayırt edebilir.
3.Farkılaşma ve konumlamanın bir ürünün pazardaki başarısına katkısını değerlendirebilir.
4.Derste öğretilen pazar ve tüketici araştırma tekniklerini kullanarak veri toplar.
5.Pazar ve tüketici araştırması bulgularını tasarım sürecine entegre edebilir.
6.Etkin bir yeni ürün geliştirme süreci için takım arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilir.
7.Yeni tasarım çözümleri üretmek için varolan teknolojiler ve yöntemler arasında yeni bağlantılar tespit edebilir.
Genel Yeterlilikler
yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.İnovasyonun, rekabet sağlamak için, stratejik örgüt yönetimindeki yeri ve önemi
2.İnovasyon ile ilgili çeşitli kavramlar
3.Ürün ve hizmet kavramları ve içerikleri
4.Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları
5.Müşteri ihtiyaç ve istekleri ve bu konunun açığa çıkması için kullanılan yöntemler
6.Yeni ürün geliştirme sürecini etkileyen şrket içi ve şirket dışı faktörler
7.Tasarım-üretim-pazarlama arasındaki ilişkiler
8.Entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi
9.Ürün ve marka stratejisi
10.İnovasyon yönetimi ve yeni ürün geliştirme
11.Ambalajlama ve ürün geliştirme
12.Yeni hizmet geliştirme
13.Yeni ürün geliştirmede organizasyon yapısı
14.Proje sunumları
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, örnek olay, sorun/problem çözme
Dersin Koşulları
Öğrencilerin derslere devamı ve tartışmalara katılması zorunludur.
Ders Notu Dersin notları
Kaynaklar Önerilen 1.Trott, Paul. Innovation Management and New Product Development. Essex: Pearson (Prentice Hall), 2011.
Kaynaklar 2.Özkent, Bora. Adım Adım İnovasyon. Elma (2015)
3.Steven Gary Blank. The Four Steps to Epiphany. Quad/Graphics (2007)
Download