ÖN SÖZ

advertisement
GİRİŞ
Yüce Allah, ilahi vahyini insanlara tebliğ edip açıklayacak ve insanları hak yola çağıracak peygamberler göndermiştir. Gönderilen
peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir.
Bütün peygamberlerde bulunması gereken ortak özellikler vardır.
Kur’an, bu özellikleri çeşitli ayetlerde zikretmektedir. Acaba kendisine son ilahi mesaj inmiş olan Hz. Muhammed (s.a.v) Kur’an’da
nasıl tanıtılmaktadır?
İşte bu küçük kitapçıkta Kur’an ayetleri ışığında Hz. Muhammed’in (s.a.v) nasıl tanıtıldığını açıklamaya çalışacağız.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona incelediğimizde onun Hz. Muhammed’i (s.a.v) şöyle nitelendirdiğini görmekteyiz:
1. Kur’an, Hz. Muhammed’in (s.a.v) bir beşer olduğunu belirtir.
2. Kur’an, Onun Allah’a kulluk etmekle sorumlu olduğunu
belirtir.
3. Kur’an, Onun hak üzere olduğunu açıklar.
9
4. Kur’an, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın Resulü, Nebisi
oluşunu tasdik edip peygamberliğinin evrensel olduğunu
belirtir.
5. Kur’an, Onun peygamberlerin sonuncusu olduğunu, ondan
sonra peygamber gelmeyeceğini belirtir.
6. Kur’an, Onun peygamberliğini ispat eden mucizelerle
desteklendiğini bildirir.
7. Kur’an, Onun, Allah’tan aldığı vahyi insanlara tebliğ ve
tebyin etmekle görevli olduğunu bildirir.
8. Kur’an, Onun âlemlere rahmet olarak gönderildiğini belirtir.
9. Kur’an, Onun, insanlar için şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderildiğini belirtir.
10. Kur’an, Onun yüce ahlak sahibi olduğunu vurgular.
11. Kur’an, Onu Müminler için uyulması ve tâbi olunması gereken en güzel örnek olarak takdim eder.
12. Kur’an, Allah sevgisine ve rızasına giden yolun peygambere tâbi olmaktan geçtiğini belirtir.
13. Kur’an, Müminlerin ona daima saygı göstermelerini, salât
ve selam getirmelerini ister.
14. Kur’an, Hz. Peygamber’in emrine itaati ve davetine icabet
etmeyi emreder.
15. Kur’an, Hz. Peygamber’in dinde helal ve haramı belirleme
yetkisi olduğunu belirtir.
16. Kur’an, peygambere tâbi olmayan, onu hayatında örnek
edinmeyenin ahirette çok kötü bir duruma düşeceğini haber verir.
17. Kur’an, peygamberin getirdiği hükmü kabul etmeyip ona
karşı çıkanın ahirette şiddetli bir azaba duçar olacağı ve
cehenneme gireceğini belirtir.
10
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards