Görev Tanımı

advertisement
Görev Tanımı
Birim:
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞAKANLIĞI
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi
6. Bölüm - Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
Görev Adı:
Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Sorumlusu
Amiri::
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Başkanı
Sorumluluk Alanı: Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi ile Ekonomik ve Sektörel Analiz alanına
giren diğer işler
Görev Devri:
Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Görevlisi, Dünya Ekonomisi grubu
sorumlusu
Görev Amacı:
Dış ticaret ve ödemeler dengesi ile ilgili, Bakan, Müsteşar, Bakanlık üst
yönetimi ve SGB Başkanı’nın çalışmalarına katkıda bulunacak ve yön
verecek nitelikte rapor ve çalışmaların hazırlanması
1. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesindeki güncel gelişmeleri takip etmek,
2. Yabancı sermaye hareketlerindeki gelişmeleri takip etmek,
3. Enerji sektöründeki gelişmeleri takip etmek,
4. Özel sektör borçları ve yatırım ortamındaki gelişmeleri takip etmek,
5. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesine ilişkin güncel ve önemli bilgileri
hazırlamak üst yönetime iletmek,
6. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi verilerini Ekonomik Göstergeler
Kitapçığında güncellemek,
7. Mali Görünüm Raporunda yer alan Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
bölümünü hazırlamak,
8. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku verilerini Ekonomik Göstergeler
Kitapçığına eklemek,
9. Operasyonel plan, risk eylem planı, iş süreçleri, görev tanımları ve
organizasyon şemasının hazırlanmasından sorumludur,
10. Birim faaliyet raporunun ESAD’a ilişkin bölümünün hazırlanması,
11. Her hafta açıklanması beklenen ekonomik gelişmeleri derleyerek
pazartesi günü üst yönetime mail atarak bilgilendirmek,
12. Rotasyon sırası geldiğinde Günlük Piyasa Raporunu hazırlayıp dağıtım
listesine mail atmak ve raporun çıktısını üst yönetime sunmak üzere SGB
Başkanı Ofis Görevlilerine veya Makam Sekreterine teslim etmek,
13. Bölümle ilgili yasal düzenlemeleri ve Resmi Gazete’yi takip etmek
14. Yıllık Ekonomik Raporun Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi bölümünü
hazırlamak,
15. Bakan ve Müsteşar konuşma ve sunumlarının, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Bütçe Sunuş Konuşmasının ve TBMM Genel Kurul Bütçe
Sunuş Konuşmasının ön hazırlıklarını yapmak, son gelişmeleri takip
etmek ve konuşmayı kontrol etmek,
16. Birimin kurumsal vizyon, misyon ve etik kurallara bağlı faaliyet
göstermesine katkıda bulunmak,
Temel İş ve
Sorumluluklar:
Yetkileri:
Güncel raporları yayınlamak
Bilgi:



Ekonomi ve maliye alanında teorik ve güncel bilgi
Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesine ilişkin güncel bilgi
Ekonomik analiz ve raporlama bilgisi
Beceri ve
Yetenekler:








Bilgisayar ve internet kullanımı
SGB.net kullanımı (Evrak modülü, ekonomik analiz modülü)
İleri düzey İngilizce
Analiz yapabilme
Etkin yazılı ve sözlü iletişim
Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
Değişim ve gelişime açık olma
Sonuç odaklı olma
Görev Tanımını
Hazırlayan:
Nur VURAL GÜNDÜZ
Tarih:
Onaylayan:
Kamil Önder ERGÜN
Tarih:
Bu Dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine
getirmeyi kabul ediyorum.
Ad-Soyad
İmza
Taylan İNANLI
Tarih:
Download