Oruç İbadeti

advertisement
KAZ
AN
VE
TEST
IM
4
KAVRAMA
ST
TE
7.
D
SINIF Oruç İbadeti - 1
1. İslam dini, insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan
durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bazı
kişiler mazeretleri sebebiyle tutamadıkları oruçlarını
tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün
sayısınca tutarak telâfi ederler. Tutulan bu oruca kaza
orucu denir.
4. Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İslam dininin temel esaslarından biridir.
B) Ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı müslümanlara farzdır.
C) İlk defa Hz.Muhammed aracılığı ile farz kılınmıştır.
D) Tan yerinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel
isteklerden uzak durmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu kolaylıktan
yararlanabilecek insan gruplarından biri değildir?
2. Oruç ibadeti ile ilgili olan fidye kavramı hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak
miktardaki paraya denir.
B) Oruç tutamayanlar fidyeyi, para olarak verebilecekleri gibi doğrudan bir yoksulu yedirip içirmek yoluyla
da verebilirler.
C) Oruç tutmaya vakti olmayanlar fidye da verebilir.
D) Ramazan ayının başlangıcında verilebileceği gibi
ortasında veya sonunda da verilebilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından biri değildir?
A) İnsanın nefsini terbiye etmesine yardımcı olur.
B) İnsanı kötülüklerden sakındırır.
C) İnsana iç disiplin kazandırır.
D) İnsanın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı
olur.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Hamile ve bebekli kadınlar
B) Daha rahat bir mevsimde oruç tutmak isteyenler.
C) Yolculuğa çıkanlar
D) Sağlık durumu elverişli olmayanlar
5. Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan,
bu zamanlarda meydana gelen önemli olaylardır.
Ramazan ayında Kur’an’ın indirilmeye başlandığı
özel gecenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadir Gecesi
B) Miraç Gecesi
C) Beraat Gecesi
D) Mevlit Gecesi
6. Aylardan en güzeli,
Ramazandır besbelli.
Bu ay Kur’an ayıdır,
Oruç şükrün payıdır.
Gündüz oruç tutanlar,
Nimet kadrini anlar.
Sahur gece ikramı,
İftar sabrın bayramı.
Yoksullar neşelenir,
Gönül evi şenlenir.
(Ali Sacit TÜRKER)
Yukarıdaki şiirde Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan hangisine değinilmemiştir?
A) İftar
B) Fitre
C) Sahur
D) Teravih
TEST
4
Oruç İbadeti - 1
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Ramazan ayı ile
ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
10. Mukabele kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
8. Oruç tutacak olan kişiler, sahur yemeğini yedikten
sonra dişlerini fırçalar ve oruca niyet ederler.
Oruca niyetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.” denilerek niyet edilir.
B) Niyetin sözle yapılması şart değildir.
C) Sahura kalkmak veya oruç tutacağını içinden geçirmek de niyet olarak kabul edilir.
D) Sahura kalkamayanlar niyetlenemediklerinden o
gün oruç tutamazlar.
9. 1. Oruca başlama vakti anlamına gelir.
2. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte orucun yasaklarının
başladığı vakittir.
3. Yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti
girmiş olur.
4. Ramazan ayında sabah ezanı bu vakitte okunmaya
başlar.
A) Birinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlemesine veya
takip etmesine mukabele denir.
B) Mukabele, tek başına da topluca da yapılabilir.
C) Mukabele geleneği Hz.Muhammed’e dayanır.
D) Cami ve evlerde mukabeleler okunabilir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Ramazan ayının; sadece Anadolu tarihi, kültürü, örf
ve âdetlerinde özel bir yeri vardır.
B) Ramazan ayı ile ilgili birçok gelenek, görenek, örf ve
âdet oluşmuştur.
C) Ramazan ayına özgü bu gelenek ve görenekler,
kültür ve edebiyatımız üzerinde izler bırakmıştır.
D) Ramazan ayı,“başlangıcı rahmet, ortası bağışlanma, sonu da cehennemden kurtuluş olan ay” olarak
bilinmektedir.
11. Teravih namazı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Teravih, iki ya da dört rekâtta bir selam verilerek
kılınabilir.
B) Teravih namazı mutlaka yirmi rekât olarak kılınmalıdır.
C) Teravih namazı hem cemaatle hem de tek başına
kılınabilir.
D) Teravih namazı, Ramazan ayına özgü sünnet bir
namazdır.
12. Fitre kavramı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Gıda yardımı olarak verilebileceği gibi nakit para
olarak da verilebilir.
B) Fakirlere verilmesi gerekir.
C) Ramazan ayı dışında da verilebilir.
D) Evde bulunan kişi sayısına göre verilir.
Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) İmsak
B) İftar
C) Sahur
D) İkram
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download